„Ti, kdo nemají žádnou vizi, nemohou naplnit velké naděje ani realizovat velké projekty.“ (Wilson)

Stabilita

JÍT DÁLE CESTOU ÚSPĚCHU. Hlásíme se k představám o podnikání odrážejícím náš způsob myšlení a jednání. Jít úspěšně dále má být pro nás všechny povzbuzením a návodem. Všichni jsme toho součástí. Čím lepší je spolupráce, tím větší je úspěch. V dobrých časech stavíme základy pro budoucnost.

Mezinárodní provázanost

KOŘENY V TYROLSKU, VĚTVE V EVROPĚ. Jako nezávislý rakouský rodinný podnik jsme přítomni na evropských trzích a v mezinárodním prodeji. Našimi zákazníky jsou tesaři, lidé z nábytkářského, okenního, parketového a dřevostavebního průmyslu, maloobchodníci i profesionální uživatelé a nadšení kutilové.

Kvalita

NEJLEPŠÍ PRODUKTY, NEJLEPŠÍ SERVIS. Pro naše zákazníky vytváříme ucelená řešení prostřednictvím kvalitní, progresivní a ekologicky šetrné povrchové úpravy. Nabídku doplňují rozsáhlá školení, poradenství a služby.

Produktivita

SILNÝ  BÝT, SILNÝ ZŮSTAT. Díky silné, na zákazníka orientované přítomnosti na trhu a slibným inovacím dosahujeme vysokého podílu na trhu. Důsledný rozvoj našich schopností v oblasti výzkumu a vývoje, nákupu, výroby, financí, marketingu, řízení a organizace zajišťuje naše vedoucí postavení.

Loajalita

SPOLEČNĚ MÍSTO OSAMOCENĚ. Člověk stojí ve středu dění. Podporujeme osobní a profesní rozvoj, vytváříme dobrou, motivující pracovní atmosféru a odměňujeme za  poskytované služby. Od našich zaměstnanců očekáváme plné nasazení na pracovišti. Základem tohoto partnerství je spolupráce, myšlení, znalost, komunikace a sdílení odpovědnosti.

Serióznost

PARTNER PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Sledujeme cíle ochrany životního prostředí se stejnou důsledností jako finanční, technické a sociální cíle. S našimi obchodními partnery nás spojuje spravedlivé partnerství. Udržujeme dlouhodobé, pevné vztahy. Podporujeme především kulturní a neziskové aktivity v Tyrolsku.

Kontinuita

PŘIPRAVENI NA BUDOUCNOST. Prostřednictvím trvalé orientace na výnosy zajišťujeme dlouhodobý firemní rozvoj a udržujeme dobrou kapitálovou základnu. Při realizaci našich myšlenek a cílů zůstáváme ekonomicky nezávislí. Přijímáme výzvy budoucnosti a přizpůsobujeme se dynamickým změnám.

© by adler-lacke.com