NAŠE FILOZOFIE

Jako nezávislá rodinná firma se zavazujeme ke spolehlivému partnerství s podniky a společností v našem regionu i mimo něj. Podporujeme vybrané projekty a instituce ze sociálních, sportovních a vzdělávacích odvětví a angažujeme se v sociálních otázkách.

Čeho jsme již dosáhli::

  • Zodpovědné partnerství: Jako člen Initiative Responsible Care a sítě Global Compact OSN jsme se zavázali k udržitelnému podnikání. 
  • Sociální podpora: Podporujeme mnoho společenských projektů, sdružení a iniciativ, jako jsou hospice, SOS dětské vesničky, sdružení Lebenshilfe (rakouské sdružení hájící zájmy osob mentálně postižených nebo s poruchami učení) nebo dobrovolné hasiče.
  • Pomoc při katastrofách: Pravidelně podporujeme oběti neštěstí nebo přírodních katastrof v našem regionu i mimo něj.
  • Podpora vzdělávání: Podporujeme celou řadu technických vysokých škol, univerzit a odborných škol ve střední Evropě našimi odbornými znalostmi prostřednictvím sponzorských a dárcovských pomůcek.
  • Mladí vědci/vědkyně: Pravidelně doprovázíme studenty při přípravě bakalářských a diplomových prací a nabízíme možnosti výzkumu.
  • Jako dlouholetý partner několika sportovních klubů, hráčů házené a fotbalistů v oblasti Schwazu přispíváme na sport a podporu zdraví v elitních i juniorských sportovních aktivitách.

 

Co ještě chceme udělat:

  • Mladí profesionálové: Do roku 2020 vytvoříme v ADLERu dalších 10 pracovních míst pro stáže a praxe.
  • Sociální podpora: Do roku 2020 navážeme nová partnerství se sociálními zařízeními a podpoříme další projekty.
  • Podpora vzdělávání: Do roku 2020 budeme nadále rozšiřovat spolupráci se vzdělávacími institucemi u nás i v zahraničí.

 

© by adler-lacke.com