Aduro Vetrocolor

RAL1015 Hellelfenbein / 1 kg

Pigmentový lak pro barevné, krycí povrchové úpravy skla

Číslo položky:249500101511

Vydatnost: spotřeba 150-200 g/m²

Způsob nanášení:

Aduro Vetro Color je dvousložkový pigmentový polyuretanový lak určený pro barevné krycí povrchové úpravy skleněných ploch.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • I pro vlhké prostory
Čistá hmotnost v kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno pro lakování skla. Vhodné i do vlhkých prostor (lakování sprchových příček apod.)

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com