Aviva Isolier-Weiß

1 l

Číslo položky:407005007111

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Voděodolné
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 1.5704

GTIN - EAN Code
 • 9004267222398

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com