Aquafix

Kupfer / 1 kg

Kovový prášek k dosažení měděného efektu na dřevěných plochách.

Kovový prášek k dosažení měděného efektu na dřevěných plochách.

Číslo položky:813500030001

Kovový efekt mědi, mosazi, cínu nebo bronzu, surového železa a rzi - architektonické trendy dorazily také do interiéru a obytného prostoru. Ať už elegantní nebo surové - s kovovými povlaky ADLER můžete na dřevěném povrchu vytvořit jedinečné jednotlivé povrchy. Vzhledem k vysokému podílu skutečného kovu mají vizuálně a hapticky silný kovový charakter - včetně magnetického efektu při použití Aquafix Ferro. Kovové přípravky lze nanášet stříkáním, obzvláště živé efekty lze vytvořit zpracováním povrchu štětcem, houbou nebo špachtlí.

Čistá hmotnost v kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné pro lakování běžně namáhaných ploch nábytku a interiérového vybavení jako jsou např. desky stolů a odkládací prostory, čela a stále viditelné plochy, namáhaný sedací nábytek a částečně viditelné plochy. Oblast použití III - IV dle normy ÖNORM A 1610-12. Použijte v kombinaci s vhodným vrchním lakem.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com