Innolux Walzgrund

25 kg

Číslo položky:273600020025

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
Nástroj na čištění
Normy
ÖNORM EN 71-3, bezpečnost hraček

Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

NORMA S 1555 nebo DIN 53160

Stálost potu a slin

© by adler-lacke.com