Pigmofix M Fein

2.5 kg

Matná pasta ke snížení stupně lesku

Číslo položky:810600021002

Matná pasta na bázi rozpouštědel je určena ke snížení stupně lesku. Má velmi dobrou odolnost proti poškrábání. Umožňuje rovnoměrné matování.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 2.5

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com