Reißlack

C12 026/7 Milk / 1 kg

Krycí rozpouštědlový 1K lak pro dosažení trhaného efektu lakových ploch

Číslo položky:240001218111

Speciální krycí 1-složkový rozpouštědlový lak je určen pro dosažení trhaného efektu lakovaných ploch. Produkt je na bázi ecetobutyrátu celulózy a neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Ředidlo
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com