Aqua-Hardener PRO

1.1 kg

Číslo položky:824900021011

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 1,1

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com