Aquawood Ligno+ Top

5 kg

Špičková vodouředitelná vysoce transparentní vrchní vrstva s aktivní ochranou UV

Špičková vodouředitelná vysoce transparentní vrchní vrstva s aktivní ochranou UV

Číslo položky:5911105

Vydatnost: spotřeba 500 g/m² při aplikaci stříkáním vč. prostřiku.

Způsob nanášení:


Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Odolné proti potu a slinám
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Voděodolné
 • velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Netto Gewicht in kg
 • 5

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno na rozměrově stálé dřevěné části jako jsou dřevo-hliníková okna, vchodové dveře a garážová vrata.

  Není vhodné
  do vlhkého prostředí (např. kryté bazény)

Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat
Normy
DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com