Aquawood Intercare SL

Weiß / 25 kg

Vodouředitelná rychleschnoucí stříkací izolační mezivrstva s funkcí SL .

Vodouředitelná rychleschnoucí stříkací izolační mezivrstva s funkcí SL .

Číslo položky:4102925

Vydatnost: spotřeba 300-350 g/m²

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelná bílá rychleschnoucí stříkací mezivrstva s velmi dobrou trvalou elasticitou, dobrou plnivostí, velmi dobrým rozlivem, dobrou brousitelností a dobrou izolací aktivních látek dřeva.

Produkt je obzvlášť šetrný k prostředí díky nízkému obsahu organických rozpouštědel.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Rychlé schnutí
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Ochrana dřeva
 • Rychlé schnutí
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Netto Gewicht in kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Určeno pro rozměrově stabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné komponenty ve venkovním prostředí jako např. dřevěná okna, domovní dveře, okenice, balkony, brány, zimní zahrady atd. ve třídách použití 2 a 3 bez kontaktu se zemí.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com