Aquawood Intermedio Isogrip

4 kg

Dvoukomponentní mezivrstva na vodní bázi pro povrchovou úpravu dřevěných oken a dveří

Dvoukomponentní mezivrstva na vodní bázi pro povrchovou úpravu dřevěných oken a dveří

Číslo položky:5799004

Vydatnost: spotřeba 200-250 g/m² vč. ředění a prostřiku

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Transparentní dvousložková mezivrstva na bázi vody má dobrou plnivost a dobrou brousitelnost. Dobře izoluje extraktivní látky dřeva. Vyznačuje se vysokou přilnavostí za mokra a vysokou odolností vůči povětrnosti. Zabraňuje probroušení barevné impregnace.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vynikající odolnost proti povětnostním vlivům
 • Vynikající izolační účinek
 • Vynikající trvanlivost
Speciální vlastnosti
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Ochrana dřeva
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Určeno na rozměrově stabilní prvky jako dřevěná okna, vchodové dveře nebo garážové brány a zejména okenice.

Směs
Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com