Aquawood Primo TIM

Číslo položky:542500020000

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.
Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 1,006

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com