Pullex TIG Spezial

Teak / 5 l

Bezaromátová impregnace na ochranu dřeva.

Číslo položky:5020405

Vydatnost: Vydatnost na jednu vrstvu: 8-12 m²/l
Produkt je připraven k použití.

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Bezaromátová impregnace na ochranu dřeva pro průmysl a řemeslo. Vhodné pro měkké i tvrdé dřevo. Minimální zdrsňování a broušení dřeva. Vede k obzvláště hladkým a plným povrchům.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Minimální zdrsnění dřeva. Vytváří mimořádně hladké povrchy.
 • Použité účinné látky nabízejí ochranu proti zamodrání (dle EN 152-1), dřevokazným houbám (dle EN 113) a zabraňují napadení hmyzem (dle EN 46) dle požadavků ÖNORM B 3802-2 nebo DIN 68800-3. Aplikované množství pro standardní testování cca 200 g/m² (Certificate of Recognition No. 6/93)
 • Účinné látky (B, P, Iv): 0,7 % dichlofluanid, 0,6 % tebuconazol, 0,05 % permethrin
 • Bez vrchní vrstvy není odolný vůči povětrnostním vlivům
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti hmyzu
Čistá hmotnost v kg
 • 4.1555

GTIN - EAN Code
 • 9004267104960

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com