Lignovit Ultramatt W10

Weiß, tönbar / 4 l

Vodouředitelná extra matná krycí lazura do exteriéru

Vodouředitelná extra matná krycí lazura do exteriéru

Číslo položky:534600001004

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Tenkovrstvá vodouředitelná krycí lazura na bázi nanokompozitní polymerní disperze se velmi snadno zpracovává a výborně odolává povětrnostním vlivům. Je určena pro použití na dřevo v exteriéru. Povrchy se vyznačují velmi dobrou ochranou proti vodě a dlouhou životností.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Extra matný vzhled
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Dlouhá životnost
 • Velmi snadné zpracování
Speciální vlastnosti
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Odolnost proti UV-záření
 • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 4,48

Tónovatelné
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče

© by adler-lacke.com