Lignovit Deco FS

ST 14/3 Atelier

Číslo položky:531602660600

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.
Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Odolné
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 1,02

Tónovatelné
  • AdlerMix
Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com