Lignovit Platin

Jaspisrot / 4 l

Lazura s metalickými efekty na dřevěné fasády.

Lazura s metalickými efekty na dřevěné fasády.

Číslo položky:5329604

Vydatnost: 10-14 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo pro průmysl a řemeslníky. Speciální pigmentování umožňuje pozoruhodné kovově třpytivé barevné efekty. Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, rovnoměrný úbytek při působení povětrnostních vlivů.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Ochrana před zamodráním a napadením dřevokaznými houbami
 • Dlouhá životnost
 • Snadné zpracování
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 4,148

Tónovatelné
  • AdlerMix
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Určeno pro rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné konstrukce v exteriéru. Obzvláště vhodné na ošetření kartáčovaného, tesaného nebo surově řezaného dřeva.

  Určeno pro průmyslové a profesionální řemeslné zpracování.

  Pro hobby použití použijte Pullex Platin určený pro natírání štětcem.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com