Pullex Teaköl

Farblos / 1 l

Vysoce kvalitní olej pro ošetření venkovního nábytku z listnatých a exotických dřevin

Vysoce kvalitní olej pro ošetření venkovního nábytku z listnatých a exotických dřevin

Číslo položky:5052511

Vydatnost: přibližně 30 m²/l

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Ošetřující olej na venkovní nábytek z listnatého a exotického dřeva. Je vhodný i k ošetření nábytku v interiéru, např. v koupelnách. Výborně zvýrazňuje texturu dřeva, dobře proniká do povrchu a má vodoodpudivý účinek. Jednoduše se nanáší pomocí hadříku. Produkt je bez biocidů.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Dobré zvýraznění textury dřeva
 • Vodoodpudivý účinek
 • Bez biocidů
 • Snadné nanášení
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Voděodolné
 • antistatický
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
 • 0,84

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
  • Exteriér
 • Vhodné k prvnímu použití a ošetření naolejovaného zahradního nábytku a nábytku v interiéru (např. koupelnový nábytek).

  Lze vetřít hadříkem. Velmi dobré výsledky lze dosáhnout vebroušením brusným hadříkem.

Nástroj na čištění
Normy
Oblasti použití II-IV podle ÖNORM A 1610-12

v závislosti na použitém laku na nábytek

© by adler-lacke.com