Lignovit Primo

Farblos / 4 l

Bezbarvá impregnační lazura na bázi vody na dřevo v exteriéru.

Bezbarvá impregnační lazura na bázi vody na dřevo v exteriéru.

Číslo položky:535800020004

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Bezbarvá impregnační lazura Lignovit Primo na bázi vody s obsahem biocidních látek zajišťuje nezbytnou chemickou ochranu dřeva v exteriéru. Chrání dřevo před zamodráním, dřevokaznými houbami a hmyzem. Dobře proniká do dřeva, aniž by výrazněji zvedala dřevní vlákna.

Produkt získal certifikát rakouského Sdružení na ochranu dřeva. Prokazatelně funguje proti škůdcům dřeva a garantuje trvale vysokou elasticitu.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Prokazatelná ochrana před zamodráním, dřevokaznými houbami a hmyzem
 • Garantovaná trvale vysoká elasticita
 • Dobře proniká do dřeva bez zvedání dřevních vláken
 • Certifikování rakouským Sdružením na ochranu dřeva
 • Prodlužuje životnost dřeva
Speciální vlastnosti
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 4,032

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Vhodné pro impregnaci dřevěných konstrukcí v exteriéru.

  Nanášet natíráním, máčením, poléváním, strojovým natíráním a pomocí Vacumat.

© by adler-lacke.com