Lignovit Sperrgrund

Weiß / 4 l

Vodouředitelný izolační základ pod krycí Lignovit COLOR.

Vodouředitelný izolační základ pod krycí Lignovit COLOR.

Číslo položky:4096004

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelný ochranný izolační základ je určen jako základní nátěr pod krycí vrstvu Lignovit Color na dřevo v exteriéru. Speciální aktivní plnivé látky zabraňují zbarvení v okolí suků i v případě zvýšeného zatížení vlhkostí. Produkt má vynikající přilnavost za mokra, čímž zvyšuje trvanlivost a životnost krycích nátěrů.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vynikající přilnavost za mokra
 • Velmi dobrý izolační účinek
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 5,28

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Vhodné jako základ pod krycí vrstvu na dřevo v exteriéru, např. dřevěné fasády.

© by adler-lacke.com