Pullex Imprägnier-Grund

Farblos / 2.5 l

Rozpouštědlová impregnace na dřevo v exteriéru

Číslo položky:443600020002

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Rozpouštědlová impregnace je vhodná pro ochranu dřeva v exteriéru při nových nátěrech. Produkt je bez aromátů. Obsahuje rozpouštědla a ochranné biocidní látky. Poskytuje dřevu nejlepší ochranu proti zamodrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Jednoduše se zpracovává.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Nejlepší ochrana proti zamodrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem
 • Jednoduché zpracování
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti hmyzu
Čistá hmotnost v kg
 • 2,05

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
 • Vhodné pro dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, balkóny, krovy, ploty, okna, venkovní dveře atd.

  Vhodné pro použití jako hobby produkt.

  Není určeno k nanášení stříkáním!

Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat

© by adler-lacke.com