Holzentgrauer

1 l

Efektivní čistič, odmašťovač a rozjasňovač pro zvětralé a šedé dřevo.

Efektivní čistič, odmašťovač a rozjasňovač pro zvětralé a šedé dřevo.

Číslo položky:9634811

Vydatnost: 5-20 m²/l bez ředění

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Účinný čistič a odstraňovač šedi na bázi kyseliny oxalové je ideální pro čištění a rozjasnění zvětralého a zašedlého dřeva. Je vodouředitelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje jemný bělicí účinek. Produkt je lehce zahuštěn.

Doprodej! Náhradní produkt Clean-Multi-Refresher.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Biologicky odbouratelný
 • Jemný bělící účinek
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 1,01

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P310
   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
Oblast použití
  • Exteriér
 • Určeno na čištění, odstranění šedi a rozjasnění zašedlého dřeva u zahradního nábytku, teras či balkónů.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com