Nitro-Verdünnung

Aromatenfrei / 1 l

Nitro ředidlo bez obsahu aromátů

Číslo položky:8000111

Bezaromátové nitro ředidlo je určeno na laky NC a SH.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com