Spezial-Verdünnung

Speciální ředidlo pro prodloužení otevřené doby polyuretanových laků.

Číslo položky:802700021000

Speciální ředidlo prodlužuje dobu zpracovatelnosti všech dvousložkových polyuretanových laků ADLER, jako např. Legnopur, Ventopur, Pigmopur apod.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,821

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com