Legno-Hartöl

Farblos / 1 l

Číslo položky:703200020011

Způsob nanášení:

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Vynikající zdůraznění dřeva
 • Odolné proti potu a slinám
 • Připravené k použití
Čistá hmotnost v kg
 • 0,886

Bezpečnostní instrukce
  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH210
   Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

CERTIFIKÁT - Odolnost vůči potu a slinám | © CERTIFIKÁT - Odolnost vůči potu a slinám DIN 53160-1 a DIN 53160-2

Odolnost vůči potu a slinám

ÖNORM EN 71-3, bezpečnost hraček

Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

© by adler-lacke.com