2K-Epoxi-Beschichtung

Kieselgrau, Komponente I / 1 kg

Číslo položky:5550011

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Vodou ředitelná bezrozpouštědlová povrchová úprava na beton na bázi polyamidových-epoxidové pryskyřice. Vysoká odolnost vůči oděru, trvalá odolnost vůči pohonným hmotám, minerálním olejům, topným olejem, odolná vůči louhům, omezeně vůči kyselinám.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Odolnost proti UV-záření
 • Omezená odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
Oblast použití
  • Interiér
 • Základní a vrchní lak pro nosné minerální podklady z omítky, betonu, zdiva a vláknitého cementu. Ochranný nátěr pro podlahy ve sklepech, garážích, prádelnách, skladových a parkovacích halách, halách fabrik; ochranný nátěr vůči olejům pro sběrné a ochranné vany, nátěr tunelů, ochrana proti posypové soli pro obrubníky, mosty a sokly.

  Omezená odolnost vůči povětrnosti (ztráta lesku).

Směs
Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat

© by adler-lacke.com