Innolux Spachtelgrund GF

25 kg

Vysoce reaktivní UV plnič pro průmyslové lakování nábytku

Číslo položky:272000020025

Vysoce reaktivní navalovací plnič vytvrzující UV zářením s vynikající plnivostí, velmi dobrou trvalou elasticitou, velmi vysokou mechanickou odolností a nízkým stupněm žloutnutí.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vysoká plnivost
 • Trvalá elasticita
 • Velmi dobrá mechanická odolnost
 • Malé žloutnutí
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné pro průmyslové sériové lakování nábytkových dílů a dveří.

Nástroj na čištění
Normy
NORMA A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com