Obsah prohlášení o ochraně údajů

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

1. Provoz webové stránky a našich systémů IT (údržba a bezpečnost):

 • Cookies,
 • Google Analytics,
 • používání videí Youtube,
 • Facebook Pixel,
 • Google Maps.

 

2. Zpracování v souvislosti s dodávkami a výkony, obzvláště k distribuci našich produktů a k nabídce služeb (např. školení):

 • Další zpracování Vašich údajů k jiným účelům.
 • Zpracování údajů při vytvoření zákaznického účtu a k realizaci smlouvy.
 • Zpracování údajů a proces objednávky.
 • Wirecard (zpracovatel na zakázku).
 • Paypal.
 • SOFORT.
 • Trusted Shops Trustbadge.

 

3. Zpracování pro marketing (poptávky zákazníků, zákaznický servis a reklama):

 • Odvolání.
 • Zasílání novinek e-mailem.
 • Zasílání novinek prostřednictvím Cleverreach.
 • Reklama prostřednictvím dopisních zásilek.
 • Použití konverzního sledování Google AdWords.
 • Použití konverzního sledování Facebook Pixel.
 • Použití přidružených programů: Síť Performance Advertising belboon.
 • Služba webové analýzy: Google (Universal) Analytics.
 • Služba webové analýzy: Hotiar (hotjar Ltd.).
 • Retargeting/ remarketing: Bing Ads (Microsoft Corporation).
 • Retargeting/ remarketing: Google AdWords Remarketing.

 

4. Soutěžní hry o ceny.

5. Styk s veřejností a firemní archiv.

6. Údaje v řízení s uchazeči.

7. Komunikace.

 • Vaše práva jako dotčené osoby
 • Společné odpovědné subjekty pro zpracování

 

1. Provoz webové stránky a našich systémů IT (údržba a bezpečnost)

Účel zpracování Pro provoz a údržbu systémů IT, firemních webových stránek a také k zachování bezpečnosti údajů a zamezení zneužití, resp. podvodům zpracováváme osobní údaje našich uživatelů zásadně pouze v té míře, v jaké jsou potřebné k poskytování služeb a také našich obsahů a výkonů.

Právní základ    

Vaše údaje zpracováváme pro předsmluvní opatření nebo smluvní povinnosti (např. plnění VOP, Podmínek používání, čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR – Základního nařízení k zákonu o ochraně údajů), nakolik je podle zákona třeba (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, např. souhlas s používáním souborů cookie, zachování přiměřené bezpečnosti údajů) a také na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro následující (převážně) oprávněné zájmy:

 • zajištění funkční a atraktivní internetové prezentace,
 • zachování bezpečnosti údajů,
 • účinná interní správa v koncernu / ve skupině společností.

Příjemci nebo kategorie příjemců a zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace. Zprostředkování nejsou zamýšlena, údaje zveřejněné samotnými uživateli našich služeb (např. komentáře) jsou však zveřejněny a potenciálně přístupné na celém světě. V případě podnětu mohou být údaje zprostředkovány úřadům činným v trestních stíháních, soudům atd. k uplatnění právních nároků odpovědného subjektu nebo třetích osob.

Využíváme služeb následujících zpracovatelů:

 • Google Analytics,
 • YouTube,
 • Facebook Pixel,
 • Google Maps.

Odpovědný subjekt je součástí skupiny společností. Pro hospodářskou interní správu proto pro zpracovatelskou činnost využíváme také společnosti v rámci koncernu. Na tom má skupina společností převážně oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 nařízení GDPR).

Všechny spojené společnosti a zpracovatele je možné v případě dotazů a uplatnění práv dotčených osob z hlediska ochrany údajů kontaktovat na adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Shromažďování údajů z jiných zdrojů: kategorie osobních údajů Při každém vyvolání naší internetové stránky systém automatizovaně zaznamená údaje a informace z počítačového systému počítače, ze kterého došlo k vyvolání.

Přitom jsou zaznamenány následující údaje:

 • informace o typu prohlížeče a používané verzi,
 • operační systém uživatele,
 • Internet Service Provider uživatele,
 • IP adresa uživatele, ID relace prohlížeče,
 • datum a čas přístupu,
 • údaje o koncovém zařízení (ID zařízení, rozlišení displeje, nastavení jazyka a země),
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele přešel na naši internetovou stránku,
 • webové stránky, které jsou systémem uživatele vyvolány prostřednictvím naší webové stránky.

 

Doba uložení    

Údaje, které jsou potřebné pro zajištění funkčnosti internetové prezentace, jsou zpracovány a uloženy pouze po dobu Vaší návštěvy našich stránek. Přihlašovací údaje a IP adresy jsou kromě toho z důvodu ochrany před napadením našich systémů zpravidla uloženy po dobu 7 dnů, k vyjasnění případů ohledně bezpečnosti údajů a uplatnění nároků na náhradu škody v případě podnětu až po konečné vyřízení.

Poskytování údajů        

Není dána žádná zákonná nebo smluvní povinnost k poskytování údajů, jsou však nutné pro zajištění funkčnosti internetové prezentace a našich systémů IT, které mohou být případně narušeny.

Další zpracování Vašich údajů k jiným účelům

Část vyžádaných údajů je dále zpracovávána pro marketingové účely. Na tuto skutečnost a na Vaše nároky na zrušení souhlasu upozorňujeme již v okamžiku vyžádání. Vezměte prosím v této souvislosti na vědomí bod 3 Prohlášení o ochraně údajů.

Cookies

Pro atraktivní ztvárnění naší webové stránky a umožnění využívání určitých funkcí používáme na různých stránkách takzvané soubory cookies. Přitom se jedná o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení.

Cookies vztahující se k relacím

Dočasné soubory cookies, které jsou při zavření prohlížeče automaticky smazány. Cookies vztahující se k relacím umožňují opětovné rozpoznání pohybů uživatele na webové stránce, takže informace zůstanou zachovány. Bez souborů cookies nemají webové stránky žádnou „paměť“. Použití takových cookies je nutné pro správnou funkci webové stránky.

Trvalé cookies

Trvalé soubory cookies, které je třeba smazat ručně, nebo které se po uplynutí určité doby vymažou. Tyto soubory cookies pomáhají webové stránce vzpomenout si na uživatele a jeho nastavení; jako je např. volba jazyka, preference menu, interní záložky nebo oblíbené položky. Částečně slouží soubory cookies ke zjednodušení procesu objednání na základě uložení nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webové stránky). Pokud dojde na základě námi implementovaných souborů cookies ke zpracování osobních údajů, probíhá zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR buď k provádění smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k zajištění našich oprávněných zájmů na nejlepším možném fungování webové stránky a také efektivním ztvárnění webové stránky optimálním pro uživatele.

Cookies třetích poskytovatelů služeb a obsahů

Jiná cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (Google Analytics, Google Adwords, Bing, belboon, Youtube, Facebook), znovu rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (perzistentní cookies). Pokud jsou uloženy soubory cookies, shromažďují a zpracovávají tyto soubory v individuálním rozsahu určité uživatelské informace, jako údaje o prohlížeči, lokalitě a také hodnoty IP adresy. Perzistentní cookies jsou automatizovaně vymazány po určené době, která se podle souborů cookies může lišit.

Za určitých okolností spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají utvářet naši internetovou nabídku pro Vás zajímavěji. Za tímto účelem jsou pro tento případ při Vaší návštěvě naší webové stránky na Vašem pevném disku ukládány také soubory cookies partnerských společností (cookies třetích poskytovatelů služeb a obsahů). Pokud spolupracujeme se shora uvedenými reklamními partnery, jste o použití takových souborů cookies a rozsahu vyžadovaných informací individuálně a zvlášť informováni v rámci dále uvedených odstavců.

Nezapomeňte prosím, že můžete nastavit Váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o ukládání takových cookies a můžete jednotlivě rozhodovat o jejich akceptování, nebo že můžete přijetí cookies pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se rozlišuje podle způsobu, jakým spravuje nastavení souborů cookies. Nastavení je popsáno v menu nápovědy každého prohlížeče, kde Vám vysvětlí, jak můžete změnit nastavení pro soubory cookies. Nápovědu pro příslušné prohlížeče najdete na následujícím odkazu:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&co=GENIE.Platform%3

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html

Myslete prosím na to, že při nepřijetí cookies může být narušena funkčnost naší webové stránky.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím souboru cookie o Vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Tato webová stránka používá Google Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje tak možnost přímého vysledování osob. Díky rozšíření je Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena a uložena celá IP adresa. V těchto výjimečných případech probíhá zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatele pro účely optimalizace a marketingu.

Z našeho pověření používá Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb pro nás spojených s využíváním webové stránky a internetu. IP adresa zjištěná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče není spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zablokovat příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nemusí být případně k dispozici plný rozsah všech funkcí této webové stránky. Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vytvořených prostřednictvím souborů cookies a údajů o Vašem používání webové stránky vyžádaných společností Google (vč. Vaší IP adresy) a také zpracování těchto údajů společností Google zablokovat tím, že stáhnete a nainstalujete doplňkový modul (plug-in) pro prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativně k modulu plug-in pro prohlížeč nebo v rámci prohlížeče na mobilních zařízeních klikněte prosím na následující odkaz pro uložení souboru cookie Opt-out, který v budoucnu zamezí zaznamenávání prostřednictvím Google Analytics na této webové stránce (tento cookie Opt-out je funkční pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, pokud vymažete cookies v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz):

Deaktivovat Google Analytics

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro úmluvu o ochraně údajů mezi USA a Evropskou unií „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Více informací o zacházení s údaji uživatelů u Google Analytics najdete v Zásadách ochrany údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631

Používání videí Youtube

Tato webová stránka využívá funkci založení Youtube k zobrazení a přehrávání videí poskytovatele „Youtube“, který patří ke společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zde je používán rozšířený režim ochrany údajů, který podle údajů poskytovatele zahájí ukládání informací o uživateli až při přehrávání videa/videí. Je-li spuštěno přehrávání založených videí Youtube, uloží poskytovatel „Youtube“ soubory cookies pro shromažďování informací o chování uživatele. Podle informací společnosti „Youtube“ slouží tyto soubory mimo jiné k zaznamenávání statistik o videích, k průběžné optimalizaci pro uživatele a vyloučení jednání směřujícího ke zneužití. Jste-li přihlášeni k účtu Google, jsou po kliknutí na video Vaše údaje přímo přiřazeny Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k Vašemu profilu u Youtube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a tyto vyhodnocuje. Takové vyhodnocení probíhá především podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google na zobrazení personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo utváření své webové stránky podle potřeby. Máte právo na nesouhlas s vytvářením uživatelských profilů, kdy jej pro jeho výkon musíte směřovat na společnost YouTube.

Nezávisle na přehrávání založených videí je při každém vyvolání této webové stránky vytvořeno spojení se sítí Google „DoubleClick“, což může bez našeho vlivu vyvolat další procesy zpracování údajů.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro úmluvu o ochraně údajů mezi USA a Evropskou unií „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o právní ochraně údajů u společnosti „YouTube“ naleznete v Zásadách ochrany údajů poskytovatele na stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz

Google Maps

Na naší webové stránce využíváme službu Google Maps (API) společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps je webová služba pro zobrazení interaktivních map (zemí), pro vizuální znázornění geografických informací. Při použití této služby je Vám zobrazen náš podnik, a tak případně usnadněn příjezd.

Již při vyvolání podstránek, do kterých je integrována mapa Google Maps, jsou na server Google v USA přeneseny a tam uloženy informace o Vašem používání naší webové stránky (jako např. Vaše IP adresa). K tomu dochází nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda není k dispozici žádný uživatelský účet. Jste-li přihlášeni k účtu Google, jsou Vaše údaje přímo přiřazeny Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k Vašemu profilu na Google, musíte se před aktivací tohoto tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a tyto vyhodnocuje. Takové vyhodnocení probíhá především podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google na zobrazení personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo utváření své webové stránky podle potřeby. Máte právo na nesouhlas s vytvářením uživatelských profilů, kdy jej pro jeho výkon musíte směřovat na společnost Google.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro úmluvu o ochraně údajů mezi USA a Evropskou unií „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Pokud nesouhlasíte s pozdějším předáváním Vašich údajů na společnost Google v rámci využívání Google Maps, máte také možnost webovou službu Google zcela deaktivovat tím, že vypnete používání JavaScriptu ve Vašem prohlížeči. Pak není možné na této internetové stránce používat Google Maps a tím také zobrazení map.

Podmínky používání společnosti Google si můžete prohlédnout na stránce policies.google.com/terms, dodatečné podmínky používání pro Google Maps najdete pomocí odkazu www.google.com/intl/cs_US/help/terms_maps.html

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Google Maps najdete na internetové stránce Google („Google Privacy Policy“): policies.google.com/privacy

2. Zpracování v souvislosti s dodávkami a výkony, obzvláště k distribuci našich produktů a k nabídce služeb (např. školení)

Účel zpracování             

Osobní údaje vyžadujeme pro dodávky našich produktů a poskytování našich výkonů, také v obchodě online, jakož i k využití výkonů třetích osob u obchodních vztahů.

Právní základy a oprávněné zájmy        

Právními základy pro zpracování údajů jsou předsmluvní opatření nebo smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), právní a zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, obzvláště daňové a poplatkové právo) a také následující (převážně) oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR):

 • uplatnění nebo obhajoba vlastních právních nároků, obzvláště z důvodů záruky a odpovědnosti za vady produktu,
 • snížení rizika výpadků,
 • zodpovězení otázek zákazníků k dodávkám a výkonům; vždy existuje právo na nesouhlas, pokud není v rozporu s žádnými převážně oprávněnými zájmy (např. ručení),
 • účinná interní správa v koncernu / ve skupině společností,
 • optimální uplatnění naší nabídky na trhu.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců a zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace         

V případě potřeby jsou osobní údaje předávány na následující kategorie příjemců:

 • banky a poskytovatelé platebních služeb (k realizaci platebního styku),
 • právní zástupci, soudy v případě podnětu,
 • hospodářští auditoři (pro účely provádění auditů),
 • příslušné úřady, obzvl. finanční úřady,
 • inkasní společnosti k vymáhání dluhů (v zahraničí pouze v případě, že je nutno dluh vymáhat v zahraničí),
 • cizí poskytovatelé financování, jako jsou leasingové nebo faktoringové společnosti a postupníci, pokud je dodávka nebo výkon financována z cizích zdrojů tímto způsobem,
 • smluvní nebo obchodní partneři, kteří se podílejí, resp. mají podílet na dodávce nebo výkonu (např. doručovací služby),
 • pojišťovny na podnět uzavření pojišťovací smlouvy na dodávku/výkon nebo vzniku pojistné události,
 • úřady a instituce pro vytváření zákonem stanovených (úředních) statistik,
 • zákazníci (příjemci výkonů).

 

Zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace probíhá v těchto případech pouze tehdy, když je k dispozici rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR, nebo když existují předpoklady čl. 49 odst. 1 písm. b, c nebo e GDPR (potřeba provádění předsmluvních opatření z pověření dotčené osoby nebo v jejím zájmu, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků), nebo je-li k dispozici souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Využíváme služeb následujících zpracovatelů:

 • Wirecard,
 • Trusted Shops.

Odpovědný subjekt je součástí skupiny společností. Pro hospodářskou interní správu proto pro zpracovatelskou činnost využíváme také společnosti v rámci koncernu. Na tom má skupina společností převážně oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 nařízení GDPR).

Všechny spojené společnosti a zpracovatele je možné v případě dotazů a uplatnění práv dotčených osob z hlediska ochrany údajů kontaktovat na adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Shromažďování údajů z jiných zdrojů - kategorie osobních údajů           .

V případě příslušného oprávněného zájmu (výše částky zakázky) vyžadujeme před přijetím zakázky informaci o bonitě

V obchodě online jsou cookies používány pro funkčnost nákupního košíku a procesu objednávky. Ty shromažďují tyto údaje:

 • údaje o relaci,
 • údaje o zařízení,
 • údaje o návštěvnících,
 • údaje, zda byl dán souhlas s používáním cookies.

 

Doba uložení

Až do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí garančních, záručních, promlčecích a zákonných uchovávacích lhůt, platných pro odpovědnou osobu; mimoto až do ukončení případných právních sporů, u kterých byly údaje nutné jako důkaz. Zejména min. 10 let jako doklad splnění daňových a poplatkových povinností (Spolkový daňový řád), min. 22 let pro obchody s nemovitostmi. U výkonů, u kterých mohou být uplatněny požadavky na náhradu škody podle Všeobecného občanského zákoníku nebo z jiných titulů (např. odpovědnost za vady produktu), v potřebné době.

Cookies na webové stránce jsou uloženy maximálně dva roky.

Poskytování údajů

Shromažďování údajů, které vyžadujeme jako nezbytně nutné, je třeba pro uzavření smlouvy.

Další zpracování Vašich údajů k jiným účelům

Část vyžádaných údajů je dále zpracovávána pro marketingová opatření. Na tuto skutečnost a na Vaše nároky na zrušení souhlasu upozorňujeme již v okamžiku vyžádání. Vezměte prosím v této souvislosti na vědomí bod 3 Prohlášení o ochraně údajů.

Zpracování údajů - při vytvoření zákaznického účtu a k realizaci smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR jsou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, když nám je sdělíte za účelem provádění smlouvy nebo při vytvoření zákaznického účtu. Z příslušných zadávacích formulářů je zřejmé, jaké údaje jsou shromažďovány. Vymazání Vašeho zákaznického účtu je možné provést kdykoli a lze jej realizovat zasláním zprávy na shora uvedenou adresu odpovědné osoby. Vámi sdělené údaje ukládáme a používáme k realizaci smlouvy. Po úplné realizaci smlouvy nebo vymazání Vašeho zákaznického účtu jsou Vaše údaje s ohledem na daňové a obchodně právní uchovávací lhůty zablokovány a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nedali souhlas s dalším používáním Vašich údajů, nebo je zákonem povolené další zpracování údajů vyhrazeno z naší strany, o čemž Vás následně budeme příslušně informovat.

Zpracování údajů a proces objednávky

K realizaci Vaší objednávky pracujeme s dále uvedeným poskytovatelem / uvedenými poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo částečně podporují při provádění uzavřených smluv. Těmto poskytovatelům jsou na základě následujících informací předávány určité osobní údaje.

Wirecard (zpracovatel na zakázku)

Pokud se rozhodnete pro jeden ze způsobů platby nabízených poskytovatelem plateb checkoutportal by wirecard, dojde k realizaci platby prostřednictvím poskytovatele služby checkoutportal by wirecard, Wirecard Central Eastern Europe GmbH, Reininghausstraße 13a, 8020 Štýrský Hradec, Rakousko, kterému předáme Vaše informace sdělené v rámci procesu objednávky kromě informací o objednávce (jméno, adresu, příp. IBAN, příp. BIC, fakturovanou částku, měnu a příp. číslo transakce). Vaše údaje jsou podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR předány výhradně za účelem realizace platby prostřednictvím poskytovatele služeb plateb checkoutportal by wirecard. K dalšímu předávání údajů dochází pouze v případě, že je to skutečně nutné k realizaci platby.

Klarna

Pří výběru způsobu platby „Klarna – nákup na fakturu“ dojde k realizaci platby prostřednictvím společnosti Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/international/], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále nazývána jako „Klarna“). Pro umožnění realizace platby jsou Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, místo, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa) a také údaje, které souvisí s objednávkou (např. fakturovaná částka, druh zboží, druh dodávky) předány společnosti Klarna za účelem kontroly identity a bonity. Na tom má skupina společností převážně oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 nařízení GDPR). Zde se můžete podívat, na jaké informační agentury mohou být Vaše údaje přitom dále předány:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Informace o bonitě mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou ve výsledku obsaženy hodnoty skóre, mají svůj základ v ekonomicky uznávané matematické statistické metodě. Do výpočtu hodnot skóre se kromě jiného, ale ne výhradně, zahrnují údaje o adresách. Obsažené informace o statistické pravděpodobnosti výpadku platby používá Klarna pro uvážené rozhodnutí o odůvodnění, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy zaslané osobě odpovědné za zpracování údajů nebo společnosti Klarna. Přesto však je Klarna příp. nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud jsou třeba k realizaci platby podle smlouvy. S Vašimi osobními údaji je zacházeno v souladu s platnými ustanoveními zákona o ochraně údajů a podle údajů v ustanoveních o ochraně údajů společnosti Klarna pro dotčené osoby se sídlem v Německu https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf resp. pro dotčené osoby se sídlem v Rakousku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf.

Paypal

Při platbě přes PayPal předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace platby společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále nazývána jako "PayPal"). K dalšímu předávání dochází podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v míře, potřebné pro realizaci platby. Další informace o právní ochraně údajů si můžete přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Toto zpracování Vašich údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy společnosti PayPal. Přesto však je PayPal příp. nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud jsou třeba k realizaci platby podle smlouvy.

SOFORT

Při výběru způsobu platby „SOFORT“ probíhá realizace platby přes poskytovatele služby SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále nazýván jako „SOFORT“), kterému v rámci procesu objednávky předáváme kromě informací o Vaší objednávce také Vámi sdělené informace podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Společnost Sofort GmbH je součástí Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). K dalšímu předávání Vašich údajů dochází výhradně za účelem realizace platby s poskytovatelem služby SOFORT a pouze v míře, k tomu potřebné.

Na níže uvedené internetové adrese získáte další informace o ustanoveních zásad ochrany údajů společnosti SOFORT: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/

Trusted Shops Trustbadge

Pro zobrazení pečeti kvality našich obchodů Trusted Shops a nabídku členství v Trusted Shops pro kupující po objednávce je na této webové stránce integrován Trusted Shops Trustbadge.

Trustbadge a s tím propagované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem.

Při vyvolání Trustbadge ukládá webový server automaticky takzvaný server logfile, který obsahuje a dokumentuje např. Vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, přenášený objem dat a poskytovatele, který se dotazuje (přístupové údaje). Tyto přístupové údaje nejsou vyhodnocovány a nejpozději sedm dní po ukončení Vaší návštěvy stránky jsou automaticky přepsány.

Další osobní údaje jsou do Trusted Shops předávány pouze v případě, pokud se po uzavření objednávky rozhodnete pro využití produktů Trusted Shops nebo jste se pro jejich využití již zaregistrovali. V tomto případě platí smluvní dohoda uzavřená mezi Vámi a Trusted Shops.

3. Zpracování pro marketing (poptávky zákazníků, zákaznický servis a reklama)

Účel zpracování Zákaznický servis a marketing (přímá reklama) pro účely odpovědného subjektu nebo společných odpovědných subjektů, také prostřednictvím příslušného zasílání novinek a odpovědi na dotazy a poptávky zákazníků, rozesílání reklamy poštou

Právní základy a oprávněné zájmy        

Oprávněné zájmy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR:

 • reklama na zboží a služby skupiny společností,
 • získávání zákazníků a věrnost zákazníků (bonusové programy pro kmenové zákazníky,)
 • zlepšení atraktivity nabídek.

 

Odvolání            

Máte kdykoliv neformální právo na odvolání proti zpracování údajů k těmto účelům a můžete požadovat smazání nebo omezení jejich zpracování. Upozorňujeme na Vaše práva při přímém vyžadování údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců a zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace        

V případě potřeby jsou osobní údaje předávány na následující kategorie příjemců:

 • Doručovací služby.

 

Využíváme služeb následujících zpracovatelů:

 • poskytovatel služby rozesílání novinek CleverReach,
 • tiskárny:

 

kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH
Gutenbergstraße 2
A-4840 Vöcklabruck;

LDD Communication GmbH
Gewerbegebiet Süd 1
A-4664 Oberweis u Gmundenu;

NP Druck Gesellschaft m.b.H.
Gutenbergstraße 12
A-3100 St. Pölten.

 • pošta pro kontrolu adres.

 

Odpovědný subjekt je součástí skupiny společností. Pro hospodářskou interní správu proto pro zpracovatelskou činnost využíváme také společnosti v rámci koncernu. Na tom má skupina společností převážně oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 nařízení GDPR). Zpracování pro marketing a opatření k věrnosti zákazníků se provádí výhradně pro účely odpovědného subjektu, se kterým existuje obchodní vztah; zpracování pro takové účely skupiny společností předpokládá předchozí souhlas dotčené osoby.

Všechny spojené společnosti a zpracovatele je možné v případě dotazů a uplatnění práv dotčených osob z hlediska ochrany údajů kontaktovat na adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Doba uložení    

Údaje o zájemcích a profily v obchodě online jsou uloženy 3 roky od posledního kontaktu zákazníka. Poštovní adresy a e-mailové adresy jsou uloženy po dobu trvání reklamních opatření nebo do odvolání, resp. do odhlášení odběru novinek; kromě toho dochází k ukládání tehdy, je-li požadováno omezení zpracování nebo zpracování za jinými účely vyžaduje delší dobu uložení (obzvláště podle bodu 2 Prohlášení o ochraně údajů).

Zasílání novinek e-mailem         

Pokud se přihlásíte k odběru našich novinek, budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich produktech a nabídkách. Povinným údajem pro zasílání novinek je pouze Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších příp. údajů je dobrovolné a je použito pro Vaše osobní oslovení. Pro zasílání novinek používáme tzv. proces opt-in. To znamená, že Vám novinky e-mailem zašleme až po Vašem výslovném potvrzení, že souhlasíte se zasíláním novinek. Poté Vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si v budoucnu přejete dostávat novinky.

Aktivací potvrzovacího e-mailu nám dáváte souhlas s využitím osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru novinek uložíme Vaši IP adresu zaznamenanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a také datum a čas přihlášení, abychom později případně mohli vysledovat případné zneužití Vaší e-mailové adresy. Údaje, které jsme si vyžádali při přihlášení k odběru novinek, jsou používány výhradně k účelům oslovení reklamou cestou zasílání novinek. Odběr novinek můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v e-mailu s novinkami nebo odpovídající zprávou zaslanou výše uvedené odpovědné osobě. Po provedeném odhlášení je Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána z našeho rozdělovníku pro zasílání novinek, pokud jste výslovně nedali souhlas k dalšímu používání Vašich údajů, nebo my jsem si nevyhradili další zpracování údajů nad tento rámec, které je zákonem povoleno a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení.

Zasílání novinek prostřednictvím Cleverreach

Zasílání našich e-mailových novinek při přihlášení přes webovou stránku www.adler-farbenmeister.com je realizováno přes technického poskytovatele služby CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach“), kterému předáváme Vaše údaje poskytnuté při přihlášení k odběru novinek. Toto předání probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na použití účinného, bezpečného a pro uživatele optimálního reklamního systému zasílání novinek. Údaje, které jste zadali za účelem odběru novinek (např. e-mailová adresa), jsou ukládány na serverech společnosti CleverReach v Německu.

CleverReach používá tyto informace k zasílání a statistickému vyhodnocení novinek na základě našeho pověření. Pro vyhodnocení obsahují zaslané e-maily tzv. web beacons resp. tracking pixel, které představují 1pixelové obrazové soubory, které jsou uloženy na naší webové stránce. Tak je možné zjistit, zda byl e-mail s novinkami otevřen a jaké odkazy byly případně otevřeny kliknutím. Pomocí tzv. konverzního sledování je mimo jiné možné analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v e-mailu s novinkami došlo k předem definované akci (např. koupě produktu na naší webové stránce). Kromě toho jsou zaznamenány technické informace (např. čas vyvolání, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Údaje jsou shromažďovány výhradně jako anonymizované a nejsou spojovány s dalšími osobními údaji, přímý vztah k určitým osobám je vyloučen. Tyto údaje slouží výlučně ke statické analýze kampaní s novinkami. Výsledky těchto analýz mohou být využity pro lepší přizpůsobení budoucích novinek zájmům příjemců.

Pokud nesouhlasíte s analýzou údajů za účelem statistického vyhodnocení, musíte zrušit odběr novinek.

Se společností CleverReach jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek, ve které jsme společnosti CleverReach uložili povinnost chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím osobám.

Další informace o analýze údajů u společnosti CleverReach si můžete přečíst zde: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Zásady ochrany osobních údajů společnosti CleverReach si můžete prohlédnout zde: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Reklama prostřednictvím dopisních zásilek

Na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě si vyhrazujeme uložit si Vaše jméno a příjmení, Vaši poštovní adresu a – pokud jsme tyto doplňující údaje od Vás obdrželi v rámci smluvního vztahu – Váš titul a Vaše obchodní označení podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a využívat je pro zasílání zajímavých nabídek a našich produktů listovní poštou.

Uložení a využívání Vašich údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě.

Použití konverzního sledování Google AdWords

Tato webová stránka používá reklamní program online "Google AdWords" a v rámci Google AdWords funkci konverzního sledování (Conversion Tracking) společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Využíváme nabídky Google Adwords k upozornění na naše atraktivní nabídky pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na externích webových stránkách. Ve spojení s údaji reklamní kampaně můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím zájem, zobrazit Vám reklamu, která je pro Vás zajímavá, zajímavěji ztvárnit naše webové stránky a dosáhnout férového vyúčtování reklamních nákladů.

Soubor cookie pro konverzní sledování je ukládán tehdy, když uživatel klikne na některou reklamu AdWords integrovanou společností Google. U souborů cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítačovém systému. Tyto cookies ztrácí platnost zpravidla po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určitou stránku této webové stránky a soubor cookie je ještě platný, můžeme Google a my rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl převeden na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies tak není možné vysledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro konverzní sledování. Zákazníci získají informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byly převedeni na stránku s tagem konverzního sledování. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých lze uživatele osobně identifikovat. Pokud se sledování nechcete zúčastnit, můžete toto použití zablokovat deaktivací souboru cookie pro Google Conversion Tracking přes Váš internetový prohlížeč v uživatelských nastaveních. Pak již nebudete součástí statistik konverzního sledování. Google Adwords používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě dle čl. 6 odst 1 písm. f GDPR.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro úmluvu o ochraně údajů mezi USA a Evropskou unií „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Na níže uvedené internetové adrese získáte další informace o ustanoveních zásad ochrany údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy

Soubory cookies pro reklamní úlohy můžete trvale deaktivovat tím, že je zablokujete příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče nebo si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný doplňkový modul (plug-in) pro prohlížeče: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Vezměte prosím na vědomí, že pokud deaktivujete používání cookies, nemusí být určité funkce této webové stránky dostupné nebo je možné je využívat pouze omezeně.

Použití přidružených programů:

Síť Performance Advertising belboon     

Sdílíme síť Performance Advertising společnosti belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlín, Německo (dále nazývána jako "belboon"). V rámci svých sledovacích služeb ukládá belboon k dokumentaci transakcí soubory cookies na koncových zařízeních uživatelů, kteří navštíví nebo využijí webové stránky nebo jiné nabídky online svých zákazníků. Tyto cookies slouží jen ke správnému přiřazení úspěchu reklamního prostředku a odpovídajícímu vyúčtování v rámci sítě.

V souboru cookie jsou uloženy pouze informace o tom, kdy došlo z koncového zařízení ke kliknutí na určitý reklamní prostředek. Ve sledovacích souborech cookies společnosti belboon je založen individuální, avšak jednotlivému uživateli nepřiřaditelný řetězec číslic, pomocí kterého je dokumentován partnerský program inzerenta, vydavatele, čas akce uživatele (kliknutí nebo zobrazení). Přitom belboon shromažďuje také informace o koncovém zařízení, ze kterého je prováděna transakce, např. operační systém a vyvolávající prohlížeč. Pokud informace obsahují také osobní údaje, probíhá popsané zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na realizaci výplat provizí se společností belboon podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud si nepřejete ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči, můžete je zablokovat příslušným nastavením prohlížeče. Ukládání cookies můžete deaktivovat ve Vašem příslušném prohlížeči v části Rozšířená nastavení/Možnosti internetu, omezit je na určité webové stránky nebo Váš prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval, jakmile došlo k uložení souboru cookie. Vezměte ale v tomto případě na vědomí, že musíte počítat s omezeným znázorněním nabídek online a omezeným uživatelským ovládáním. Soubory cookies můžete také kdykoli vymazat. V tomto případě jsou odstraněny v nich uložené informace o Vašem koncovém zařízení.

Další informace k používání údajů společností belboon získáte v Zásadách ochrany údajů podniku: https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/.

Služba webové analýzy:

Google (Universal) Analytics      

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím souboru cookie o Vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Tato webová stránka používá Google Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje tak možnost přímého vysledování osob. Díky rozšíření je Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena a uložena celá IP adresa. V těchto výjimečných případech probíhá zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatele pro účely optimalizace a marketingu.

Z našeho pověření používá Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb pro nás spojených s využíváním webové stránky a internetu. IP adresa zjištěná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče není spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zablokovat příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nemusí být případně k dispozici plný rozsah všech funkcí této webové stránky. Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vytvořených prostřednictvím souborů cookies a údajů o Vašem používání webové stránky vyžádaných společností Google (vč. Vaší IP adresy) a také zpracování těchto údajů společností Google zablokovat tím, že si stáhnete a nainstalujete doplňkový modul (plug-in) pro prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternativně k modulu plug-in pro prohlížeč nebo v rámci prohlížeče na mobilních zařízeních klikněte prosím na následující odkaz pro uložení souboru cookie Opt-out, který v budoucnu zamezí zaznamenávání prostřednictvím Google Analytics na této webové stránce (tento cookie Opt-out je funkční pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, pokud vymažete cookies v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivovat Google Analytics

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro úmluvu o ochraně údajů mezi USA a Evropskou unií „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Více informací o zacházení s údaji uživatelů u Google Analytics najdete v Zásadách ochrany údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631.

Služba webové analýzy: Hotiar (hotjar Ltd.)

Tato webová stránka využívá služby webové analýzy Hotjar společnosti Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropský podnik se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa Tel.: +1 (855) 464-6788).

Pomocí tohoto nástroje lze vysledovat pohyby na webových stránkách, na kterých je služba Hotjar použita (tzv. Heatmaps). Tak je například možné rozpoznat, jak dalece uživatelé rolují a na které ikony kolikrát kliknou. Dále je pomocí tohoto nástroje také možné získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů webové stránky. Tímto způsobem dostaneme cenné informace pro ještě rychlejší a pro zákazníky ještě více optimální ztvárnění naší webové stránky. Shora uvedená analýza je prováděna na základě našich oprávněných zájmů pro účely optimalizace a marketingu a zájmového utváření naší webové stránky podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Při používání tohoto nástroje dbáme především na ochranu Vašich osobních údajů. Tak můžeme pouze vysledovat, na jaké ikony kliknete a nakolik rolujete po stránce. Oblasti webových stránek, ve kterých jsou zobrazovány Vaše osobní údaje a osobní údaje třetích osob, jsou prostřednictvím Hotjar automaticky skryty a není možné je tak v žádném okamžiku vysledovat.

Hotjar nabízí každému uživateli možnost znemožnit pomocí funkce “Do Not Track-Headers” použití nástroje Hotjar, takže při návštěvě příslušné webové stránky nejsou zaznamenávány žádné údaje. Přitom se jedná o nastavení, které podporují všechny běžné prohlížeče v aktuální verzi. Za tím účelem odesílá Váš prohlížeč dotaz na Hotjar, s upozorněním k deaktivaci sledování příslušného uživatele. Pokud používáte naši webovou stránku prostřednictvím různých prohlížečů/počítačů, musíte funkci “Do Not Track-Header” zřídit samostatně pro každý tento prohlížeč/počítač.

Podrobný návod s informacemi k Vašemu prohlížeči najdete na adrese: https://www.hotjar.com/opt-out.

Další informace o společnosti Hotjar Ltd. a o nástroji Hotjar najdete na odkazu: https://www.hotjar.com

Zásady ochrany údajů společnosti Hotjar Ltd. najdete na adrese: https://www.hotjar.com/privacy

Retargeting/ remarketing: Bing Ads (Microsoft Corporation)

Tato webová stránka používá technologii konverzního sledování „Bing Ads“ společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Přitom je prostřednictvím Microsoft Bing Ads ve Vašem počítači uložen soubor cookie, jakmile přes reklamu Microsoft Bing přejdete na naši webovou stránku. U souborů cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítačovém systému. Tento soubor cookie ztrácí platnost po 180 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určitou stránku této webové stránky a soubor cookie je ještě platný, můžeme Microsoft a my rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl převeden na tuto stránku (konverzní stránku). Pokud jsou v této souvislosti zpracovávány osobní údaje, probíhá toto zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním marketingu. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k vytváření konverzních statistik, tzn. zaznamenání, kolik uživatelů po kliknutí na reklamu přešlo na konverzní stránku. Získáme tak celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byly převedeni na stránku opatřenou tagem konverzního sledování. Neobdržíme však žádné informace, pomocí kterých lze uživatele osobně identifikovat. Společnost Microsoft Corporation se sídlem v USA je certifikována pro úmluvu o ochraně údajů mezi USA a Evropskou unií „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Pokud se nechcete účasnit sledování, můžete vyjádřit nesouhlas tím, že cookie pro konverzní sledování Bing Ads jednoduše deaktivujete ve Vašem internetové prohlížeči v uživatelských nastaveních. Pak již nebudete součástí statistik konverzního sledování. Alternativně můžete v části o použití deaktivační stránky pro spotřebitele z EU www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ zkontrolovat, zda byly ve Vašem prohlížeči uloženy reklamní cookies společnosti Microsoft a deaktivovat je.

Na níže uvedené internetové adrese získáte další informace o ustanoveních zásad ochrany údajů společnosti Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

Retargeting/ remarketing: Google AdWords Remarketing

Naše webová stránka používá funkce Google AdWords Remarketing, pomocí těchto funkcí reklamujeme tuto webovou stránku ve výsledcích vyhledávání Google a také na webových stránkách třetích osob. Poskytovatelem je společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Za tímto účelem ukládá Google soubor cookie v prohlížeči Vašeho koncového zařízení, který automaticky pomocí pseudonymizovaného ID souboru cookie a na základě Vámi navštívených stránek umožňuje reklamu podle zájmů. Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na optimálním uplatnění naší webové stránky na trhu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Ke zpracování údajů nad tento rámec dochází pouze tehdy, pokud jste vůči Google vyjádřili souhlas, že procesy internetového prohlížeče a aplikací Google budou spojovány s Vaším účtem Google a že informace z Vašeho účtu Google budou zobrazovány k personalizaci reklam, které si na webu prohlížíte. Jste-li v tomto případě během návštěvy naší webové stránky přihlášeni k účtu Google, používá Google údaje společně s údaji Google Analytics k vytváření a definici seznamů cílových skupin pro remarketing nad rámec zařízení. Za tím účelem provede Google přechodné propojení Vašich osobních údajů s údaji Google Analytics pro vytvoření cílových skupin.

Ukládání souborů cookies pro záměry reklamy můžete trvale deaktivovat tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný doplňkový modul (plug-in) pro prohlížeče: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativně se můžete u Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info informovat o ukládání cookies a provést zde nastavení. Váš prohlížeč totiž můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich akceptování nebo vyloučit přijetí cookies pro určité případy nebo obecně. Při neakceptování cookies může být omezena funkčnost naší webové stránky. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro úmluvu o ochraně údajů mezi USA a Evropskou unií „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Podrobné informace a ustanovení zásad o ochraně údajů ohledně reklamy a Google si můžete prohlédnout zde: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

4. Soutěžní hry o ceny

Účel zpracování Zákaznický servis a marketing (přímá reklama) pro účely odpovědného subjektu nebo společných odpovědných subjektů

Právní základy a oprávněné zájmy        

Předsmluvní opatření a smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) v souladu s podmínkami účasti

Oprávněné zájmy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR:

 • reklama na zboží a služby skupiny společností,
 • získávání zákazníků a věrnost zákazníků,
 • zlepšení atraktivity nabídek,
 • zveřejnění výherců,
 • příp. uplatnění nebo obhajoba právních nároků.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců a zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace        

V případě potřeby jsou osobní údaje předávány na následující kategorie příjemců:

 • Doručovací služby

 

Využíváme služeb následujících zpracovatelů:

 • tiskárny:

 

kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH
Gutenbergstraße 2
A-4840 Vöcklabruck

LDD Communication GmbH
Gewerbegebiet Süd 1
A-4664 Oberweis u Gmundenu;

NP Druck Gesellschaft m.b.H.
Gutenbergstraße 12
A-3100 St. Pölten.

 • pošta pro kontrolu adres.

 

Odpovědný subjekt je součástí skupiny společností. Pro hospodářskou interní správu proto pro zpracovatelskou činnost využíváme také společnosti v rámci koncernu. Na tom má skupina společností převážně oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 nařízení GDPR). Zpracování pro marketing a opatření k věrnosti zákazníků se provádí výhradně pro účely odpovědného subjektu, se kterým existuje obchodní vztah; zpracování pro takové účely skupiny společností předpokládá předchozí souhlas dotčené osoby.

Všechny spojené společnosti a zpracovatele je možné v případě dotazů a uplatnění práv dotčených osob z hlediska ochrany údajů kontaktovat na adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Doba uložení    

Až do ukončení soutěžní hry o ceny.

Poskytování údajů        

Není dána žádná povinnost k poskytování údajů, účast na soutěžní hře o ceny ovšem předpokládá zpracování k tomu potřebných údajů.

Další zpracování Vašich údajů k jiným účelům  

Vyžádané údaje nejsou dále zpracovávány pro marketingová opatření. Údaje o výhercích jsou případně použity pro styk s veřejností, viz k tomuto tématu níže uvedený bod 5.

5. Styk s veřejností a firemní archiv

Účely zpracování           

Poskytování informací alespoň v lokálním nebo regionálním zájmu o úlohách a výkonech odpovědného subjektu a zabezpečení podstatných informací k dokumentaci historie a vývoje společnosti a zvolených jednajících osob ve vedoucích funkcích, pokud existuje veřejný nebo oprávněný zájem na archivaci.

Odvolání            

Máte kdykoliv neformální právo na odvolání proti zpracování údajů k těmto účelům z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, a můžete požadovat smazání nebo omezení jejich zpracování. Upozorňujeme na Vaše práva při přímém vyžádání údajů a v rámci pozvánek k akcím.

Příjemci nebo kategorie příjemců a zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace        

Nejsou stanoveni žádní příjemci zprostředkování, zveřejnění je však určeno pro veřejnost a, pokud probíhá na internetu, mohou je potenciálně vnímat všichni na celém světě.

Odpovědný subjekt je součástí skupiny společností. Pro hospodářskou interní správu proto pro zpracovatelskou činnost využíváme také společnosti v rámci koncernu. Na tom má skupina společností převážně oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 nařízení GDPR). Zpracování pro marketing a opatření k věrnosti zákazníků se provádí výhradně pro účely odpovědného subjektu, se kterým existuje obchodní vztah; zpracování pro takové účely skupiny společností předpokládá předchozí souhlas dotčené osoby.

Všechny spojené společnosti a zpracovatele je možné v případě dotazů a uplatnění práv dotčených osob z hlediska ochrany údajů kontaktovat na adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Shromažďování údajů z jiných zdrojů: kategorie osobních údajů

V případě potřeby pro popsané účely budou údaje o jednotlivých osobách veřejného života shromážděny z veřejně dostupných zdrojů (jméno, veřejná funkce, přítomnost s časem, místo a důvod dokumentované události), u soukromých osob příp. doplňující údaje z personální správy (jméno, věk, služební léta u výročí).

Doba uložení    

Doba uložení je omezena na lhůtu, po kterou jsou údaje vhodné a použitelné pro publicistické účely; v případě příslušného zájmu na dokumentaci je provedena trvalá archivace pro pozdější (opětovné) použití pro účely popsané v této zpracovatelské činnosti.

Poskytování údajů

Není dána povinnost k poskytování údajů.

Další zpracování Vašich údajů k jiným účelům. Dochází pouze k použití k určeným účelům a případně v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. b GDPR pro archivní účely ve veřejném zájmu, pro hospodářské nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely.

6. Údaje v řízení s uchazeči

Účely zpracování           

Časově omezené vedení evidence osobních údajů uchazečů/uchazeček u iniciativních žádostí a v řízeních s uchazeči o vypsaná pracovní místa a také použití za účelem výběru uchazeče/uchazečky a uzavření pracovní smlouvy.

Právní základy a oprávněné zájmy        

Údaje uchazečů/uchazeček zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (předsmluvní opatření) a také čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, abychom Vás během určené doby uložení mohli kontaktovat pro výběr uchazeče/uchazečky a příp. v jednotlivých případech mohli zkontrolovat Vaše údaje, pokud je to v našem zájmu nebo v zájmu třetích osob nutné pro určité pracovní místo z důvodu vysokých požadavků na Vaši spolehlivost.

Příjemci nebo kategorie příjemců a zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace        

Vaše údaje jsou našim zaměstnancům předloženy pouze v případě potřeby. U uvedených referencí může v některých případech dojít ke kontaktování. Rovněž může být v odůvodněných případech u odpovídajícího převážného zájmu provedena kontrola Vašich údajů u třetích osob (např. předložená kvalifikace a ukončení univerzitních vzdělání). Zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace probíhá v těchto případech pouze tehdy, když je k dispozici rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR, nebo když existují předpoklady čl. 49 odst. 1 písm. b GDPR (potřeba provádění předsmluvních opatření z pověření dotčené osoby), nebo je-li k dispozici souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Odpovědný subjekt je součástí skupiny společností. Pro hospodářskou interní správu proto pro zpracovatelskou činnost využíváme také společnosti v rámci koncernu. Na tom má skupina společností převážně oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 nařízení GDPR).

Shromažďování údajů z jiných zdrojů: kategorie osobních údajů

Při kontaktu Vámi uvedených referencí mohou být příslušnými třetími osobami vyžadovány údaje a informace o Vašem dřívějším pracovním poměru nebo Vaší činnosti a také o subjektivních hodnoceních Vašeho pracovního výkonu. (Ukládání těchto údajů a informací není plánováno.)

Doba uložení   

Pokud se ucházíte o volné pracovní místo, uložíme Vaše osobní údaje nejvýše po dobu 3 let od ukončení řízení s uchazeči a následně budou údaje vymazány, přičemž od osmi měsíců po ukončení řízení máte možnost kdykoliv podat neformální odvolání.

Pokud jste podali iniciativní žádost, uložíme Vaše podklady nejvýše na 3 roky, abychom Vás v případě vhodného volného pracovního místa mohli kontaktovat, přičemž proti zpracování můžete kdykoliv podat neformální odvolání.

Poskytování údajů

Pro realizaci řízení s uchazeči je v každém případě nutné, abyste doložili, že disponujete potřebnou kvalifikací pro obsazované pracovní místo, a předali k uložení kontaktní údaje. V určitých případech může být pro obsazení pracovního místa podle požadavků potřeba, abychom si od Vás vyžádali další údaje (např. výpis z trestního rejstříku). Pokud nepředložíte nezbytně nutné údaje, nemusí být Vaše žádost o příslušné pracovní místo zohledněna.

Další zpracování Vašich údajů k jiným účelům  

V případě zahájení pracovního poměru budou Vaše podklady z žádosti o pracovní místo dále použity pro účely personální správy, s výjimkou údajů s potřebou zvláštní ochrany. Všechny další informace Vám budou poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7. Komunikace

Účely zpracování           

Pokud s námi navážete kontakt prostřednictvím formuláře na webové stránce, e-mailem nebo telefonicky, budou od Vás vyžádány a zpracovány údaje technicky potřebné pro komunikaci (podle zvoleného prostředku komunikace), jako např. telefonní číslo, e-mailová adresa, čas (příp. trvání) komunikace atd. Doručené e-maily budou přitom zpracovány pomocí spamových filtrů, funkcí firewall, antivirovými skenery atd., pro účely podle bodu 1 tohoto prohlášení.

Právní základy a oprávněné zájmy        

Vaše uvedené údaje budou zpracovány za účelem zpracování dotazu na základě příslušného oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další účely zpracování závisí na obsahu komunikace a jsou vždy uvedeny v bodech 1-6 tohoto prohlášení.

Odvolání            

Při zpracování pro účely podle čl. 6 odst. 1 písm. e a f GDPR v tomto Prohlášení o ochraně údajů, pokud jsou zde uvedeny, máte kdykoliv neformální právo na odvolání proti zpracování pro tyto účely z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, a můžete požadovat smazání nebo omezení jejich zpracování. Upozorňujeme na Vaše práva při přímém vyžádání údajů (např. ve formuláři online). Toto právo není dáno, pokud Váš dotaz nebo komunikaci zpracujeme z jiných důvodů (např. smluvní povinnosti, zákonné povinnosti, odpovědnost za vadu produktu) a musí být uloženy po dobu vždy uvedenou v tomto Prohlášení o ochraně údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců a zprostředkování do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace

V závislosti na účelech komunikačního procesu může být nutné příslušné zprostředkování podle bodu 1 až 6 tohoto Prohlášení o ochraně údajů.

Shromažďování údajů z jiných zdrojů: kategorie osobních údajů           

Při každém navázání kontaktu zaznamenají naše systémy automatizovaně údaje a informace z komunikačních prostředků, resp. technických systémů dotčených osob.

Přitom jsou vyžadovány následující údaje: kontaktní údaje dotčené osoby (např. telefonní číslo, e-mailová adresa atd.), čas komunikačního procesu (datum, čas), souhlas se záznamem, příp. doba trvání rozhovoru, příp. hlasová zpráva (záznamník), příp. obsahy komunikace (textová zpráva).

Doba uložení    

Doba uložení se řídí podle času potřebného k realizaci komunikačního procesu až do ukončení; kromě toho může být v závislosti na účelu komunikačního procesu nutná delší doba uložení, která je vždy uvedena v bodě 1-6 tohoto Prohlášení o ochraně údajů.

Poskytování údajů

Není dána povinnost k poskytování údajů.

Další zpracování Vašich údajů k jiným účelům  

V závislosti na obsazích Vašeho dotazu nebo komunikačního procesu probíhá další zpracování pro všechny účely, uvedené v tomto Prohlášení o ochraně údajů v bodech 1-6.

Vaše práva jako dotčené osoby

Práva dotčené osoby, odvolání a zrušení            

Jsou-li dány příslušné předpoklady, můžete uplatnit dále uvedená práva dotčené osoby. Vezměte prosím na vědomí, že je v případě potřeby nutné předem předložit vhodný doklad o totožnosti.

Právo na informaci: můžete – zpravidla bezplatně – vyžadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, a požadovat informaci o těchto údajích a informace podle čl. 15 GDPR.

Právo na opravu, pokud zpracováváme nesprávné nebo neúplné údaje o Vás (čl. 16 GDPR).

Právo na vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou dány předpoklady čl. 17 GDPR.

Právo na omezení zpracování Vašich údajů podle čl. 18 GDPR.

Právo na přenosnost údajů a získání osobních údajů, které jste poskytli v automatizovaném procesu, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (čl. 20 GDPR).

Při zpracováních, která jsou založena na (ne převážně) oprávněném zájmu, máte kdykoliv právo na nesouhlas podle čl. 21 GDPR. Při zpracováních za účelem přímé reklamy a s tím spojeným profilováním je toto právo dáno bez omezení.

Udělené souhlasy se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv zrušit; tím není dotčena oprávněnost zpracování probíhajícího až do okamžiku zrušení.

Právo podat stížnost     

Máte právo na podání stížnosti u orgánu dozoru, který je pro Vás příslušný (Úřad na ochranu údajů), obzvláště v členských státech EU Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení povinnosti, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů. které se Vás týkají, je v rozporu se základním nařízením k zákonu o ochraně údajů (DSGVO) nebo porušuje Vaše práva jako dotčené osoby.

Uvítáme, když nás předem kontaktujete (datenschutz@adler-lacke.com) a poskytnete nám příležitost k vyjádření stanoviska.

Seznam orgánů dozoru najdete zde http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Společné odpovědné subjekty pro zpracování

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstr. 22; A-6130 Schwaz

ADLER International GmbH
Bergwerkstr. 22
A-6130 Schwaz

© by adler-lacke.com