Aktivní pro klima

Ochrana životního prostředí není pro společnost ADLER pouhou frází, ale jedná se již po desetiletí o pevnou součást strategie podniku. Společně s jinými podniky byl ADLER nyní spolkovým ministrem Andrä Rupprechterem vyznamenaný jako energeticky efektivní podnik a byl přijat do programu „klimaaktiv“. Tento program, iniciovaný Rakouským ministerstvem životního prostředí 2004, jako součást rakouské strategie klimatu, podporuje opatření ochrany klimatu, pokles škodlivých emisí a nárůst energetické efektivity.
1. 12. 2017

Cíl dosažen a překonán

Po celá desetiletí přejímá ADLER, rakouský přední výrobce laků, roli průkopníka v následujících oblastech: Jako výrobce inovačních vodou ředitelných laků vykonává podnik důležitý přínos pro omezení škodlivých emisí rozpouštědel. Mimo to zavádí ADLER rovněž četná opatření v oblasti efektivity využívání energie a je certifikován Systémem energetického řízení ISO 50001. Vytyčený cíl, ušetřit do roku 2019 45.000 kWh elektrické a tepelné energie, nebyl společností ADLER pouze dosažen, nýbrž byl mnohonásobně překonán. To se podařilo díky četným jednotlivým opatřením, jako byl přechod z osvětlení zářivkami na svítidla LED, zavedení moderní řídící techniky, regulování ventilace nebo montáž izolačního zasklení na fasádu. Jednou z dalších důležitých opatření je instalace fotovoltaického zařízení na střeše nově vybudované továrny na výrobu vodou ředitelných laků, které ročně vyprodukuje 131.000 kWh čisté elektrické energie a také vybudování moderního vysokoregálového skladu.

Učit se od těch nejlepších

Přijetím do programu „klimaaktiv“ zintenzivňuje nyní ADLER dále svoji angažovanost při ochraně klimatu a životního prostředí a profituje z obsáhlých nabídek školení, poradenství a síťového propojení platformy, jež si vytkla za cíl, provázet rakouské podniky na jejich cestě k energetické efektivitě: „Tyto podniky jsou hnací silou pro energetické změny. Energeticky ekonomickou výrobou chrání nejen životní prostředí, nýbrž také šetří náklady. Z dlouhodobého hlediska mají ekologické podniky konkurenční přednost“, zdůraznil spolkový ministr Rupprechter u příležitosti přijetí do programu.

© by adler-lacke.com