Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen společnosti ADLER. Od té doby se hodně změnilo, z malé lakovny ve starém městě Schwaz v rakouském Tyrolsku se stala společnost zaměřená na špičkové technologie, která v 70. letech postavila na "zelené louce" nejmodernější halu na výrobu laků, nyní z Tyrolska dodává zákazníkům produkty do celého světa. Ale vždy jsme zůstali věrni našim hodnotám: naší vášni pro barvy a laky. Naše snaha o dokonalost. A naše vědomé myšlení na zítřek dnes a zodpovědného řízení do budoucna.

Jako přední rakouský výrobce barev a laků neseme odpovědnost: za zdraví a spokojenost našich zaměstnanců, za životní prostředí a klima, za blaho našeho regionu. Zrealizovali jsme již mnoho opatření, ale to nestačí: stanovili jsme si další ambiciózní cíle, abychom fungovali ještě ekologičtější a zodpovědněji.

O UDRŽITELNOSTI JEN NEMLUVÍME, ALE TAKÉ ŽIJEME A MÁME ZA NI ZODPOVĚDNOST: DEN ZA DNEM A Z CELÉHO SRDCE.

Zodpovědnost za

naše zaměstnance

Dozvědět se více

Zodpovědnost za

Zemi & životní prostředí

Dozvědět se více

Zodpovědnost za

region & společnost

Dozvědět se více

Udržitelné produkty

z ekologické řady ADLER 

Dozvědět se více

Cíle udržitelného rozvoje

tvoří základ naší filozofie udržitelnosti

Dozvědět se více

© by adler-lacke.com