Naše barevná historie

 1. 2023

  Nové logistické centrum pro Českou a Slovenskou republiku

  Změna sídla ADLER Česko a nový centrální sklad ADLER pro Česko a Slovensko v Troubsku u Brna.

 2. 2016-2018

  Nejmodernější továrna na výrobu vodou ředitelných laků v Evropě

  Výstavba nové haly na výrobu vodou ředitelných laků a inovativního logistického centra v Rakousku.

   

 3. 2016

  Položení základního kamene ADLER 2020

  V roce 2016 se uskutečnilo úspěšné položení základního kamene pro projekt ADLER 2020 – bylo dosaženo dalšího milníku v historii společnosti ADLER.

 4. 2011

  Rozšíření a modernizace administrativní budovy

  Aby se zajistil prostor pro nákupní oddělení, byla administrativní budova v roce 2011 zvýšena a její vzhled modernizován.

 5. 2009

  75 leté jubileum

  V roce 2009 jsme oslavili 75. výročí založení společnosti ADLER slavnostní bohoslužbou a Dnem otevřených dveří, byl uveden nový slogan "V našich žilách proudí barva". Obrat společnosti ADLER dosáhl 80 milionů eur - podíl vodou ředitelných laků činil 60 %. 

 6. 2002 – 2018

  Založení dalších mezinárodních obchodních společností

   V roce 2002 byla založena polská dceřinná společnost ADLER Polska. V roce 2006 otevřela společnost ADLER Deutschland dvě nová servisní centra v Landshutu a Dornstadtu u Ulmu, v roce 2009 následovala společnost ADLER Slovensko, ADLER Česko a ADLER Italia. Nakonec, v roce 2018 doplňuje evropskou mapu společnosti ADLER sedmá dceřiná společnost - ADLER Benelux.

 7. 2002

  Rozšíření laboratorní a aplikační techniky

  V roce 2002 byla velkoryse rozšířena nejen budova výzkumu a vývoje, ale také aplikační technologie v přízemí, která byla vybavena plně automatickými stříkacími automaty, zařízením pro vytvrzování UV zářením, nejmodernějšími stroji pro lakování a velkými testovacími a stříkacími kabinami.

 8. 1999

  Vstup Andrey Berghofer do vedení firmy

  Zatímco Günther Berghofer jmenoval místo sebe obchodní ředitelkou v roce 1999 svou dceru Andreu, vedla jeho druhá dcera Claudia oddělení korporátní komunikace. V roce 2007 nastoupil Günther Berghofer do dozorčí rady, a tak Andrea Berghofer zůstala jediným výkonným ředitelem závodu ADLER.

 9. 1995

  Zahájení činnosti Centra pro ochranu životního prostředí a recyklaci

  V roce 1995 byla zahájena stomilionová investice: technicky pokrokové středisko ochrany životního prostředí a recyklace s úpravnou odpadních vod a mycími systémy pro opakovaně použitelné nádoby a kontejnery, oddělení separace a recyklace odpadů a následné katalytické spalování rozpouštědlových par. 

 10. 1995

  Budování exportu

  Po založení prvního servisního střediska ADLER ve Vídni byly v letech 1991 a 1992 založeny další základny - v Linci, St. Pöltenu, Kalsdorfu u Grazu a v roce 1997 v Klagenfurtu - s distribučními sklady a míchacími středisky, blíže k zákazníkům. Švýcarsko bylo již několik let prodejní oblastí ADLER, proto bylo načase založit švýcarskou pobočku ADLER-Lack AG Chur. 

 11. 1992

  Rozloučení s Herminou Berghofer

  V roce 1992 zemřela ve věku 82 let všemi zaměstnanci respektovaná a vážená senior šéfka Hermina Berghofer, „matka společnosti ADLER“.

 12. 1991

  Rozšíření kanceláří

  V roce 1991 byla na střeše expedičních ramp postavena nová objednávková kancelář, která dokázala zvládnout denní příjem 300 až 400 objednávek. Došlo také k rozšíření budovy pro školící účely.

 13. 1987

  Výstavba velkokapacitního skladu

  V roce 1983 dosáhla firma výrobní produkce 6 200 tun a obratu 260 milionů šilinků se 170 zaměstnanci. V roce 1987 byl vybudován první sklad s výškovými regály v Tyrolsku: nejprve s 6000 paletovými místy a částečně automatizovaný, v roce 1999 byl rozšířen na 10 000 paletových míst a plně automatizován.

 14. 1984

  Slavnostní otevření nového závodu

  Dne 8. června 1984 byl u příležitosti 50. výročí založení společnosti ADLER slavnostně otevřen nový výrobní závod.

 15. 1981 – 1983

  Výstavba laboratorní a administrativní budovy

  Stavba byla zahájena na jaře 1981 a dokončena koncem roku 1983. Závod se definitivně přestěhoval z Münchner Straße 17 na Bergwerkstraße 22.

 16. 1978

  Slavnostní otevření nové továrny

  9. ledna 1978 byla zahájena nová produkce a o den později je již odesílána z Bergwerkstraße. 24. května 1978 se konalo slavnostní otevření za přítomnosti guvernéra Eduarda Wallnöfera a tehdejšího prezidenta federace průmyslu Daniela Swarovského. Nyní se sklad surovin a výroba nacházely v ulici Bergwerkstraße, ale výzkum a vývoj, stejně jako správa, byly stále ještě v Mnichovské ulici.

 17. 1977

  Vývoj systému na míchání barev ADLER

  Byl vyvinut rozsáhlý program pro hobby segment. V roce 1977 společnost ADLER jako první rakouská továrna na výrobu laků zavedla systém míchání barev, který umožňuje kombinovat 6 až 8 základních odstínů a 16 univerzálních barevných past, které mohou v závislosti na nátěrovém systému vytvořit až 1200 odstínů.

 18. 1976 – 1977

  Výstavba nového výrobního závodu

  V roce 1976 - dříve než bylo původně plánováno - byla zahájena výstavba II. etapy nového výrobního závodu. Do konce roku 1977 bylo dokončeno 7 000 m2 výrobní haly a celé technické zázemí se stroji, míchadly a konstrukcemi.

 19. 1975

  Zavedení značky Pullex

  V sedmdesátých letech 20. století se na trhu objevily jedno- a dvousložkové laky. ADLER SH Rapid a ADLER Superplast byly úspěšné produkty té doby. Velkého významu nabyla ve společnosti ADLER i ochrana dřeva. Značka Woodex, která je licencována v Dánsku, si dokázala v této oblasti vybudovat významnou pozici. V roce 1975 byla představena vlastní značka Pullex na ošetření dřeva.

 20. 1974

  Výstavba nového skladu surovin

  V roce 1974 se uskutečnilo položení základního kamene na novém místě výstavby I. etapy: skladu pro suroviny a rozpouštědla, energetického centra, budovy vrátnice a dílen.

 21. 1970 – 1973

  Plánování nové továrny

  Expanze byla tak úspěšná, že se Günther Berghofer rozhodl realizovat svou vizi moderní výroby nátěrových hmot na zelené louce. Důležité pro něho bylo zvážit optimální funkční postup při plánování. V roce 1973 byl dokončen plán nového závodu ve Schwazu v ulici Bergwerkstraße, který měl být postaven ve třech etapách výstavby. 

 22. 1969

  Výstavba nové výrobní haly

  Günther Berghofer spolu se svými zaměstnanci rozšířil svoji firmu tak, aby vyhovovala potřebám trhu. Koncem šedesátých let byla vybudována výrobní hala o rozloze 1.000 m2, na počátku 70. let byla vybudována nová budova pro výzkum a vývoj s moderními aplikačními technologiemi.

 23. 1964

  Smrt zakladatele firmy Johanna Berghofera

  V květnu 1964 zemřel zakladatel firmy Johann Berghoffer v pouhých 54 letech na následky infarktu. Jeho syn Günther Berghofer převzal firmu ve věku 26 let s podporou své matky Hermine. V této době vyprodukovalo 35 zaměstnanců 300 000 kg barev a laků ročně, obrat činil 9 milionů šilinků.

 24. 1959

  Zavedení moderní aplikační technologie

  Pro Johanna Berghofera a jeho ženu Hermine, která již od začátku převzala vedení účetnictví, to bylo obtížné období výstavby, museli odkládat šilink k šilinku, aby získali vlastní kapitál pro nové investice. V roce 1959 se podařilo pořídit aplikační techniku s automatickým zařízením na nanášení barvy a moderní stříkací kabinu.

 25. 1955

  Registrace značky ADLER

  V roce 1955 si společnost Johanna Berghofera registrovala jméno a logo značky ADLER. Prvním úspěšným produktem byla leštěnka na nábytek ADLER Spiegel, kterou ocenily ženy v domácnosti, stejně jako ADLER mořidla a vosky na podlahu. Později byly vyvinuty ADLER mořidlo Tempo a lazura Tempo, které vosk nahradily. Také nitro laky, jako ADLER Holzgrund, ADLER Schnellschliffgrund a ADLER Super-Glanz, byly pozitivně hodnoceny tesaři v západním Rakousku.

 26. 1947

  Výstavba první tovární budovy

  Po skončení války postavil Johann Berghofer v roce 1947 první obytnou a výrobní budovu na okraji Schwazu, která byla v padesátých letech stále rozšiřována. Výroba zpočátku dosahovala  4 000 až 5 000 kilogramů měsíčně.

 27. 1934

  Johann Berghofer zakládá obchod s barvami ve Schwazu

  Psal se rok 1934, kdy se Johann Berghofer rozhodl založit ve Schwazu obchod s barvami. Již v té době měl v úmyslu, mimo obchodování s barvami, laky a příslušenstvím k malování, vyrábět také produkty pro oblast nábytku a péče o podlahu, stejně jako matovací přípravky a leštidla pro stolaře. V učebnici se dočetl, jak a s jakými surovinami vyrábět takové barvy a výrobky na ošetření natíraných povrchů. Obchod Johanna Berghofera se dobře rozběhl, zákaznická základna se zvětšovala a jeho první pokusy o vlastní produkci se také vyvíjely pozitivně.

© by adler-lacke.com