Mírumilovný, spravedlivý, ekologický:
ADLER je členem UN Global Compact

Na Světovém ekonomickém fóru v roce 1999 generální tajemník OSN Kofi Annan nabídl firmám po celém světě dohodu o budoucnosti: "Spojte sílu trhů s autoritou univerzálních ideálů. Sjednocujeme tvůrčí síly podnikatelského ducha s potřebami znevýhodněných osob a potřebami budoucích generací. "ADLER také sdílí tuto obavu. Rakouský podnik na výrobu laků se zavázal k zodpovědnému, udržitelnému podnikání se zaměřením na lidi a životní prostředí. V důsledku toho nebylo pro společnost se sídlem v Schwazu obtížné se připojit k UN Global Compact.
20. 8. 2018

Odpovědnost za budoucnost

Podpisem se zúčastněné společnosti zavázaly dodržovat deset zásad UN Global Compactu pro mírumilovnější, spravedlivější a ekologičtější budoucnost. Členové se mimo jiné zavazují, že budou respektovat lidská práva, jakož i práva pracovníků, aby nedošlo k jakékoli formě diskriminace, pracovat šetrněji k životnímu prostředí a postavit proti všem formám korupce. K dnešnímu dni se k dohodě připojilo více než 12 000 společností a organizací. Od roku 2017 je jedním z nich také ADLER. „Vstupem do OSN Global Compact, jsme chtěli nastavit motto: Bereme odpovědnost za budoucnost,“ řekla generální ředitelka společnosti ADLER Andrea Berghofer.

Udržitelné podnikání

Ve své první zprávě společnost načrtla opatření, která přijala v uplynulém roce podle zásad Globálního paktu OSN, a jaké budou její budoucí cíle. Například ADLER obdržel rakouskou ekoznačku a certifikát udržitelnosti Cradle to Cradle pro několik nových produktů. Nový fotovoltaický systém generuje ročně kolem 250 000 kWh čisté elektřiny a energetické požadavky byly dále snižovány řadou opatření na zvýšení energetické účinnosti. Od roku 2018 je společnost ADLER jednou z prvních společností v oblasti nátěrového průmyslu, která je 100% neutrální z hlediska uhlíku. "Udržitelné podnikání s respektem k našim lidem a životnímu prostředí je základem našeho úspěchu," zdůrazňuje Andrea Berghofer.

© by adler-lacke.com