Aviva Silikat Grundierung

1 l

Penetrační koncentrát pro základní nátěr na porézní, savé, jemně strukturní minerální podklady nebo jako ředidlo pro barvy Aviva-Silikat

Číslo položky:407900020011

Vydatnost: 16 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Vodouředitelný penetrační koncentrát na silikátové bázi je určen jako základní nátěr na porézní, savé, jemně strukturní minerální podklady. Dále je vhodný jako ředidlový prostředek pro barvy Aviva-Silikat. Zpevňuje písčité příp. jemně křídovité podklady a vyrovnává silně či nerovnoměrně absorbující podklady. Je bez zápachu, má velmi dobré penetrační schopnosti a zároveň je vysoce propustný pro vodní páru.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vysoce paropropustné
 • Velmi dobrá penetrace
 • Zpevňuje písčité příp. jemně křídovité podklady
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Mírný zápach
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
  • EUH210
   Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Vhodné pro savé podklady písčité a jemně křídovité struktury jako jsou vápenné, vápenocementové a cementové omítky, přírodní kámen, vápnitý pískovec, zdivo z cihel, staré silikátové a minerální barevné nátěry v interiéru a exteriéru.

Nástroj na čištění

Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com