Aqua-Tint

Birne / 250 ml

Vodou ředitelný barevný koncentrát

Číslo položky:8906214

Způsob nanášení:

Všechny koncentráty v této řadě lze navzájem míchat v libovolném poměru, takže lze pokrýt širokou škálu barev.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Dobrá světlostálost
 • Barevné odstíny jsou navzájem míchatelné
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 0,29

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com