Egasol-Konzentrationsregler

5 l

Číslo položky:9093105

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 4,4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér

© by adler-lacke.com