Konzentrationsregler

Spritzbeize / 1 l

Zesvětlovač mořidel ADLER Arova Spritzbeize.

Číslo položky:9031811

Produkt je určen k ředění a zesvětlení mořidel řady Arova Spritzbeize.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,86

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér

© by adler-lacke.com