Arova Neosol

Farblos / 1 l

Rozpouštědlové mořidlo na tvrdé dřeviny bez zvýraznění kresby dřeva

Číslo položky:1140011

Vydatnost: přibližně 8 m²/l

Způsob nanášení:

Mořidlo na bázi světlostálých speciálních pigmentů pro zářivé odstíny dřeva bez zvýrazněných pórů. Je vhodné pro použití na listnaté dřeviny. Pro zředění nebo zesvětlení lze použít ADLER Neosol Farblos 11400 (s obsahem rozpouštědel) nebo vodu.

Se třemi základními mořidly Gelb (žluté), Rot (červené) a Schwarz (černé) lze namíchat mnoho zářivých odstínů mořidel.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rozpouštědlové i vodouředitelné
 • Přelakování vodouředitelnými i rozpouštědlovými laky
Čistá hmotnost v kg
 • 0,8

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno pro moření jemně a hrubě pórovitých listnatých dřevin, pokud je vyžadován vzhled s výraznou barvou a bez zdůraznění pórů. Doporučujeme především pro dřeviny buk, javor, ořech, třešeň, bříza, olše, hrušeň, dub a jasan.

Nástroj na čištění
Normy
Oblasti použití II-IV podle ÖNORM A 1610-12

v závislosti na použitém laku na nábytek

© by adler-lacke.com