Arova Aqua-Classic

Farblos / 1 l

Číslo položky:133340010011

Způsob nanášení:

Mořidlo na bázi vody na listnaté dřevo s vysokou stálostí na světle díky použití speciálních barviv pro efekty namoření, které nezvýrazňují kresbu pórů.

Produkt je vhodný speciálně pro přelakování laky na dřevo na bázi vody. Je rovněž možné přelakování laky s obsahem rozpouštědel.

Základy systému
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Vodouředitelné: ano
Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • - Efekt namoření, který nezvýrazňuje kresbu pórů, na listnatém dřevu s jemnými a hrubými póry při výrobě nábytku.

Nástroj na čištění
Normy

© by adler-lacke.com