Arova Aqua-Classic

Farblos / 1 l

Mořidlo na bázi vody na listnaté dřeviny

Mořidlo na bázi vody na listnaté dřeviny

Číslo položky:133340010011

Vydatnost: přibližně 8 m²/l

Způsob nanášení:

Mořidlo na bázi vody Arova Aqua-Classic je určeno na listnaté dřevo. Nezvýrazňuje kresbu dřeva. Má vysokou stálost na světle díky použití speciálních barviv.

Produkt je vhodné přelakovat laky na dřevo na bázi vody. Je rovněž možné přelakování laky s obsahem rozpouštědel.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vysoká odolnost proti UV záření
 • Bz zvýraznění kresby dřeva
 • Pro přelakování laky na vodní bázi i laky na bázi rozpouštědel
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Vodouředitelné: ano
Netto Gewicht in kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Mořidlo je vhodné na listnaté dřeviny s jemnými a hrubými póry. Efekt namoření nezvýrazňuje kresbu pórů.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com