Floor-Finish

Matt / 4.5 l

Číslo položky:4214005

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Vodou ředitelný nežloutnoucí uzavírací lak na parkety pro malé firmy a živnostníky na bázi disperze polyuretan-akrylátového kopolymeru. Výrobek lze zpracovat buď jako jednosložkový nebo po přidání tvrdidla jako dvousložkový.

Velmi dobrá odolnost proti oděru a poškrábání, speciální protiskluzová úprava, velmi dobrá plnivost a vynikající odolnost povrchu proti chemikáliím.

Základy systému
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
 • Odolné proti poškrábání
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Vodouředitelné: ano
Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH210
   Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblast použití
  • Interiér
 • - Jednosložkové zpracování: Soukromé obytné prostory, podlahy v předsíních, kancelářích, schodiště atd. Vyhovuje požadavkům na třídu namáhání A (mírné namáhání) a B (silné namáhání) podle ÖNORM C 2354.

  - Dvousložkové zpracování: Pro zvlášť silně namáhané dřevěné podlahy a parkety (třída namáhání C podle ÖNORM C 2354), např. v předsíních, kancelářích, tělocvičnách, obchodech, restauracích, tanečních sálech, na schodištích.

  - ADLER Floor Finish lze použít také na jiné dřevěné části stavby v interiéru.

Směs
Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat
Normy

© by adler-lacke.com