PUR-Füllgrund HT

5 kg

Transparentní 2K základní PUR-lak s vysokou plnivostí

Číslo položky:253000020005

Vydatnost: přibližně 80 - 120 g/m²
Základ: přibližně 120 - 180 g/m²

Transparentní 2-složkový polyuretanový základní lak nabízí vysokou plnivost, optimální schnutí a vynikající průhlednost. Výrobek se vyznačuje trvalou elasticitou. Je obzvlášť vhodný pro dosažení kvalitních povrchů s vysokým leskem.

Produkt je obzvlášť vhodný na nábytkové dílce v interiéru, které vyžadují transparentní provedení a mimořádnou plnivost povrchové úpravy. Je ideální pro aplikaci ve více vrstvách.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vynikající transparentnost a perfektní optická hloubka
 • Velmi dobrá plnivost
 • Dobré zvýraznění textury dřeva
 • Perfektní vyplnění pórů a rozliv povrchu
 • Dobrá ochrana proti UV záření
 • Rychlé schnutí
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
 • Vhodné na povrchovou úpravu lodí
Čistá hmotnost v kg
 • 5

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H373
   Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné k lakování silně namáhaných povrchů nábytku a dalších oblastech interiéru (např. úložné prostory v kuchyních, obytných prostorách, koupelnách a kancelářích, přední strany a trvale viditelné povrchy, namáhané plochy sedacího nábytku a povrchy, které nejsou vždy viditelné, kromě desek stolů). Oblasti použití II až IV podle ÖNORM A 1610-12. Použijte v kombinaci s vhodným systémem vrchního nátěru. U vysoce lesklých povrchů s uzavřenými póry lze PUR-Füllgrund HT také brousit a vyleštit do vysokého lesku jako vrchní nátěr.

  Výrobek není vhodný na povrchy bělené peroxidem vodíku!

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 5

Odolnost vůči malým zdrojům vznícení

NORMA A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

SOLAS 74/88 kapitola II-2

Protipožární nátěr pro námořní lodě (podle SOLAS 74/88 kapitola II-2)

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com