PUR-Spritzfüller

Schwarz / 4 kg

PUR-plnič s vysokou plnivostí a výnikající elasticitou

Číslo položky:2551304

Vydatnost: přibližně 170 - 220 g/m²
Celkové aplikované množství: max. 750 g/m²

Způsob nanášení:

Rychleschnoucí polyuretanový plnič má vynikající trvalou elasticitu a vysokou plnivost. Produkt lze použít na surové i dýhované dřevotřískové desky a dobře drží na svislých plochách. Dobře se brousí.
Produkt je na bázi polyakrylátové pryskyřice.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vysoká plnivost
 • Nestéká na svislých plochách
 • Rychlé schnutí
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné na základování s dobrou plnivostí pro krycí nátěry pigmentovaných laků na nábytek a interiéry.
  Možné použít na podklady ze surových a dýhovaných  dřevotřískových desek, MDF-desky, které jsou předizolovány dvoukomponentními polyuretanovými laky a masivní dřevo.
  Velmi vhodné pro profilované formy polotovarů a lišty.

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat

© by adler-lacke.com