Aqua-Vernetzer

80 g

Síťovací prostředek pro laky ADLER Aquasoft CFB a Aquarapid CFB.

Číslo položky:8221008

Aqua-Vernetzer 82210 je speciální řešení zesíťování pro vodní laky na nábytek ADLER.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,08

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér

© by adler-lacke.com