Pigmolux DC ST30

RD 080 80 10 / 10 kg

Číslo položky:342502071410

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 10

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Směs

© by adler-lacke.com