Pigmolux DC ST70

RAL8025 Blassbraun / 25 kg

Vodou ředitelný krycí UV lak pro průmyslové lakování nábytku

Číslo položky:343500802525

Krycí vodou ředitelný lak se strukturním efektem vytvrzující UV zářením na dřevěné povrchy nábytku. Lak je vytvrzován dvěma různými zesíťovacími mechanismy (radiační kalení a zesíťování 2K polyuretanem). Díky tomuto speciálnímu systému vytvrzování (Dualcure) jsou i oblasti obrobku, které jsou nedostatečně osvětleny emitory - stíny - plně propojeny. Pomocí zesíťování tužidla lze trojrozměrné díly také lakovat ADLER Pigmolux DC ST70 3435 a vytvrdit bez použití UV lamp. Dobrá mechanická a chemická odolnost, vynikající odolnost proti účinkům světla, dobrá plnivost, velmi dobrá stohovatelnost.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Směs

© by adler-lacke.com