Aquafix Blue-Patina

500 ml

Modrý prostředek pro dosažení efektu zoxidovaného kovu.

Číslo položky:813900021012

Aquafix Blue-Patina je oxidační činidlo na bázi vody určené pro dosažení rustikálního efektu zoxidovaného kovu.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 0,522

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H314
   Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno pro dosažení rustikálních efektů na barevných kovech příp. na povrchové úpravě s obsahem barevných kovů.
  Použijte v kombinaci s vhodným vrchním lakem.

Nástroj na čištění

Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com