Pigmofix RF

Neu / 400 g

Aditivum pro zvýšení mechanické odolnosti laku

Číslo položky:9069504

Přídavný prostředek pro krycí dvoukomponentní polyuretanové laky na bázi rozpouštědel ke zvýšení mechanické odolnosti a ochrany proti poškrábání nehty. Produkt neovlivňuje výsledný stupeň lesku.

 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Zvýšení mechanické odolnosti
 • Přiraveno k použití
Čistá hmotnost v kg
 • 0.4

GTIN - EAN Code
 • 9004267130150

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com