Pigmopur Gloss NG

NCS S 1005-Y20R / 1 kg

Vysoce lesklý krycí 2K PUR-lak na nábytek

Číslo položky:241901039911

Vydatnost: spotřeba přibližně 150 – 200 g/m²

Způsob nanášení:

Krycí 2-složkový polyuretanový lak je určen pro krycí lakování nábytku a dalších ploch v interiéru, u kterých je vyžadován vysoký lesk. Rychle schne, má velmi dobrou krycí schopnost a vysokou mechanickou a chemickou odolnost. Je vysoce plnivý a je leštitelný už po 24 hodinách.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Vysoký lesk
 • Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost
 • Vysoká plnivost
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267648990

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám: 1-B1

DIN 68861 (povrchy nábytku)

část 1: Chování v případě chemické expozice: 1 B

DIN 68861 (povrchy nábytku)

část 2: Chování při oděru: 2 D (nad 50 až 150 U)

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Zkouška 5: Odolnost vůči malým zdrojům vznícení: 5-B

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnost proti poškrábání: 4-D

Chování podle DIN 68861 (povrchy nábytku)

Část 4: Chování při poškrábání: 4 E (> 0,5 až ≤ 1,0 N)

© by adler-lacke.com