Pigmopur-Metallic

Gold V3 / 20 kg

Krycí PUR-lak s metalickým efektem

Číslo položky:240706584320

Vydatnost: spotřeba 100-120 g/m²

Způsob nanášení:

Vysoce kvalitní polyuretanový krycí lak s metalickým efektem je určen pro lakování nábytku. Má velmi dobrou mechanickou a chemickou odolnost a vynikající světlostálost. Produkt je na bázi polyakrylátové pryskyřice/acetobutyrátu celulózy.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
 • Vynikající světlostálost
 • Rychlé schnutí
Čistá hmotnost v kg
 • 20

GTIN - EAN Code
 • 9004267317469

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům: 1-B1
Hořlavost: 5-B (obtížně vznětlivý povrch nábytku)

ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

DIN 68861 (povrchy nábytku)

část 1: Chování v případě chemické expozice: 1 B

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com