PUR-Ecofill

Weiß / 4 kg

Krycí izolační 2K PUR-plnič na dřevo a MDF

Číslo položky:2550104

Vydatnost: spotřeba přibližně 130 – 180 g/m² na jednu vrstvu

Způsob nanášení:

Krycí polyuretanový izolační plnič PUR-Ecofill je bezaromatický, rychle schne, má vysokou plnivost a velmi dobře se brousí.

Nestéká na svislých plochách a vyznačuje se velmi dobrou trvalou elasticitou. Je možné jej použít přímo na kvalitní MDF.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Vysoká plnivost
 • Dobrá brousitelnost
 • Trvalá elasticita
 • Nestéká na svislých plochách
 • lze použít přímo na kvalitní MDF
Speciální vlastnosti
 • Bez zápachu
 • Vhodné na povrchovou úpravu lodí
Čistá hmotnost v kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267211859

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Popis Velikost Druh dat
Normy
ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)

Ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

SOLAS 74/88 kapitola II-2

Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Protipožární nátěr pro námořní lodě.

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Zkouška 5: Odolnost vůči malým zdrojům vznícení: 5-B

© by adler-lacke.com