PUR-Spritzfüller

Weiß / 4 kg

PUR-plnič s vysokou plnivostí a výnikající elasticitou

Číslo položky:2551504

Vydatnost: přibližně 170 - 220 g/m²
Celkové aplikované množství: max. 750 g/m²

Způsob nanášení:

PRODUKT NAHRAZEN PRODUKTEM Aduro Ecofill Smart

Rychleschnoucí polyuretanový plnič má vynikající trvalou elasticitu a vysokou plnivost. Produkt lze použít na surové i dýhované dřevotřískové desky a dobře drží na svislých plochách. Dobře se brousí.
Produkt je na bázi polyakrylátové pryskyřice.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vysoká plnivost
 • Nestéká na svislých plochách
 • Rychlé schnutí
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Popis Velikost Druh dat

© by adler-lacke.com